Konferencje i seminaria

Wykaz
Opis

Otwarte SZKOLENIE pt. „Zasady oceny zgodności środków ochrony indywidualnej według rozporządzenia (UE) 2016/425”
Termin szkolenia: 27 września 2022 r., (online, platforma ZOOM). Udział w szkoleniu bezpłatny

 

Ośrodek Certyfikacji Indywidualnych Środków Ochronnych i Roboczych CIOP-PIB
organizuje otwarte szkolenie na temat:

„Zasady oceny zgodności środków ochrony indywidualnej

według rozporządzenia (UE) 2016/425”

Udział w szkoleniu jest bezpłatny po uprzednim zgłoszeniu uczestnictwa przesłanym na adres ocw@ciop.pl
na załączonym formularzu CIOP-PIB.

Termin szkolenia: 27.09.2022 r.

W przypadku większego zainteresowania udziałem w szkoleniu ustalone zostaną dodatkowe terminy.

 

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest głównie do przedstawicieli firm wprowadzających środki ochrony indywidualnej do obrotu na rynku UE oraz uczestniczących w łańcuchu dostaw środków ochrony indywidualnej (producenci, upoważnieni przedstawiciele producentów, importerzy i dystrybutorzy). W szkoleniu mogą uczestniczyć również inne strony zainteresowane tematyką oceny zgodności środków ochrony indywidualnej.

 

Cel

Przekazanie podstawowej wiedzy na temat przebiegu i zasad oceny zgodności środków ochrony indywidualnej w celu ich wprowadzania do obrotu w Unii Europejskiej, w tym wiedzy dotyczącej modułów oceny zgodności stosowanych dla poszczególnych kategorii środków ochrony indywidualnej, wymagań stawianych podmiotom gospodarczym uczestniczącym w łańcuchu dostaw.

 

Forma realizacji

Szkolenie online, platforma ZOOM.

 

Prowadzący

Pracownicy CIOP-PIB zaangażowani w działalność Ośrodka Certyfikacji Indywidualnych Środków Ochronnych i Roboczych.

 

Program szkolenia

Karta zgłoszenia
Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać na adres ocw@ciop.pl

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

Godzina

Temat

Prowadzący

10.00 – 10.20

Powitanie i wprowadzenie

dr hab. inż. Katarzyna Majchrzycka, prof. nadzw. CIOP-PIB

- Kierownik Zakładu Ochron Osobistych CIOP-PIB

10.20 – 11.00

Podstawowe definicje i zagadnienia związane z oceną zgodności środków ochrony indywidualnej

dr hab. inż. Katarzyna Majchrzycka, prof. nadzw. CIOP-PIB

- Kierownik Zakładu Ochron Osobistych CIOP-PIB

11.00 – 11.45

Modułowa struktura oceny zgodności

mgr inż. Bogusława Kucikowicz-Gleń

- Ośrodek Certyfikacji Indywidualnych Środków Ochronnych i Roboczych

11.45 – 12.15

Przerwa

 

12.15 – 12.45

Dokumentacja techniczna, deklaracja zgodności UE

mgr inż. Ewelina Głąbała

- Ośrodek Certyfikacji Indywidualnych Środków Ochronnych i Roboczych

12.45 – 13.30

Uczestnicy łańcucha dostaw środków ochrony indywidualnej i ich obowiązki

mgr inż. Agnieszka Stefko

- Kierownik Ośrodka Certyfikacji Indywidualnych Środków Ochronnych i Roboczych

13.30 – 14.00

Pytania i dyskusja

 

 

Szkolenie jest organizowane z wykorzystaniem wyników V etapu programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”, finansowanego w latach 2021-2022 w zakresie zadań służb państwowych ze środków ministra właściwego ds. pracy (zadanie nr 3.SP.15 pt. „Wspomaganie krajowych podmiotów gospodarczych we wdrażaniu do krajowej praktyki gospodarczej wymagań Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej). Koordynator Programu: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.