Prace CIOP-PIB - Czynniki chemiczne i pyły

Tematyka zagrożeń chemicznych i pyłowych realizowana jest przez Zakład Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych. Najnowsze prace prowadzone w tym obszarze realizowane są w ramach V etapu programu wieloletniego "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy" ( 2020 -2022) w zakresie służb państwowych oraz badań naukowych i prac rozwojowych.

Polecane materiały informacyjne z tej dziedziny

Więcej materiałów informacyjnych

Wyniki prac badawczych - Zakład Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych

Projekt II.PB.04: Rozpoznanie zagrożeń węglem elementarnym w zakładach stosujących maszyny i urządzenia z silnikami wysokoprężnymi.

Pracownia Zagrożeń Chemicznych
dr hab. Małgorzata Szewczyńska, prof. CIOP-PIB

Projekt II.PB.11: Ocena działania łącznego w warunkach in vitro wybranych składników produktów przemysłu chemicznego i kosmetycznego działających szkodliwie na rozrodczość, w tym zaburzających gospodarkę hormonalną organizmu

Pracownia Zagrożeń Chemicznych
dr Katarzyna Miranowicz-Dzierżawska

Więcej wyników prac badawczych

 
0
0
0
0
3
5
0
9