01 Portal wiedzy o BHP - Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

STRES W PRACY

Stres w pracy

Jak można rozumieć stres? - WPROWADZENIE

Pojęcie stresu należy do kluczowych pojęć współczesnej psychologii. Wielkiej popularności tej problematyki towarzyszy równie duża różnorodność znaczeń przypisywanych temu pojęciu.

Najogólniej klasyfikując, można wyróżnić trzy główne grupy definicji stresu, z których każda akcentuje
inny aspekt tego pojęcia, ujmując je jako: bodziec, reakcję, relację między jednostką a otoczeniem.

Więcej informacji
Treningi
anystresowe
Zarządzania
stresem
Badania międzykulturowe
stresu
Kultura
bezpieczeństwa
Dobór
zawodowy