Badania międzykulturowe stresu
 

Badania międzykulturowe nad stresem w pracy kierowników były prowadzone w ramach projektu Cooperative International Study on Managerial Stress (CISMS). Jest to międzynarodowy projekt badawczy zainicjowany był przez Cary Coopera, Paul Spectora i Kate Sparks. Uczestniczyły w nim 24 państwa, w tym Polska.

Polskie uczestnictwo w powyższym projekcie możliwe było dzięki wsparciu finansowemu KBN w ramach SPR koordynowanego przez CIOP p.t. „Ochrona Człowieka w Środowisku Pracy.

Przeprowadzone analizy pozwoliły spojrzeć na stres w pracy polskich kierowników z punktu widzenia porównań międzynarodowych. W Tabeli 1 umieszczono przykładowe wyniki dotyczące poczucia kontroli w pracy.

 

Tabela 1: Średnia punktacja na skali Poczucia Kontroli w Pracy, WLCS(Spector,1988) w krajach uczestniczących w projekcie CISMS:

 

Lp

Kraj

Średni wynik

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Nowa Zelandia

USA

Płd. Afryka

Australia

Niemcy

Kanada

Szwecja

Belgia

Izrael

Francja

Rumunia

Hiszpania

Wlk.Brytania

Estonia

Brazylia

Indie

Polska

Słowenia

Taiwan

Japonia

Hong Kong

Ukraina

Bułgaria

Chiny

36,6

37,5

38.8

39.4

40.4

40.7

41.5

43.4

43.7

45.1

45.3

46.6

46.8

47.1

47.7

47.8

48.0

49.1

49.5

49.8

51.0

52.6

53.3

56.5

(na podstawie:Spector, Cooper i in.2001)

Uwaga: na skali WLCS im niższa punktacja tym wyraźniejsze wewnętrzne poczucie kontroli.

 

 

Opracowała: Maria Widerszal-Bazyl

 

 

 Zobacz także: Oferta dotycząca tworzenia programów zarządzania stresem