Konferencje i seminaria

Wykaz
Opis

Seminarium pt.: "Niebezpieczne substancje chemiczne - zagrożenia dla człowieka i ekosystemu"

organizowane w ramach V Konferencji Forum Liderów Bezpiecznej Pracy
1 października 2003 r., Poznań Organizator: Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy we współpracy z Ministerstwem Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej oraz Państwową Inspekcją Pracy. Patronat: Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy Program seminarium Miejsce seminarium: Tereny Międzynarodowych Targów Poznańskich, ul. Głogowska 14, pawilon 28 Seminarium dofinansowano ze środków Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczonych na prace wdrożeniowe i upowszechniające wyniki zadań programu wieloletniego (b. SPR-1) pn. "Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia człowieka w środowisku pracy", dofinansowanego przez Komitet Badań Naukowych. Głowny koordynator programu: Centralny Instytut Ochrony Pracy