O Instytucie

Materiały dla mediów

Kontakt dla mediów

Agnieszka Szczygielska

Kierownik Ośrodka Promocji i Wdrażana

e-mail: agnieszka.szczygielska@ciop.pl, tel. 22 623 36 86

Marzec 2023

CIOP-PIB: Zdrowie osób pracujących w narażeniu na szkodliwe spaliny z silników Diesla jest najważniejsze

Wyniki badań epidemiologicznych wskazują, że istnieje związek między narażeniem na spaliny emitowane z silników Diesla, a zwiększoną częstością występowania pewnych grup nowotworów. Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB) jako pierwszy w Polsce opracował metodę oznaczania niebezpiecznych dla zdrowia człowieka spalin emitowanych z silników Diesla, dostosowaną do nowych regulacji prawnych. […]

- Materiał prasowy

CIOP-PIB: Grafen znajdzie zastosowane w nowoczesnych rękawicach ochronnych dla strażaków

Grafen, nanomateriał utworzony z węgla o strukturze plastra miodu i grubości jednego atomu, wydaje się jednym z najbardziej przyszłościowych materiałów o szerokim zastosowaniu w sferze nowych technologii. Już dziś spekuluje się o jego perspektywicznym wykorzystaniu do produkcji lekkich i bardzo wytrzymałych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych. W Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym (CIOP-PIB) rozpoczęły się prace badawcze nad opracowaniem hybrydowego materiału tekstylnego modyfikowanego grafenem, przeznaczonego do wykorzystania przy produkcji rękawic strażackich […]

- Materiał prasowy

Luty 2023

CIOP-PIB: Aplikacja pomoże dobrać półmaskę

Noszenie półmasek ochronnych w pracy jest dla wielu osób koniecznością, bowiem chroni przed szkodliwymi dla zdrowia wirusami, bakteriami, czy grzybami zawieszonymi w powietrzu. W związku z tym bardzo ważne jest właściwe dobranie rodzaju i klasy sprzętu ochrony układu oddechowego oraz ustalenie czasu skutecznej ochrony, po którym sprzęt ten należy wymienić. […]

- Materiał prasowy

CIOP-PIB: Miejsce pracy może chronić przed zachorowaniem na depresję

Problem intensyfikacji zaburzeń psychicznych, w tym zaburzeń depresyjnych, jest dobrze udokumentowany na świecie. Tymczasem w Polsce dane na ten temat są ciągle niewystarczające. Badania Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego wypełniają tę lukę. Ich wyniki są jednak niepokojące. […]

- Materiał prasowy

Styczeń 2023

Centralny Instytut Ochrony Pracy - PIB wspiera KGHM w poprawie komfortu cieplnego pracowników

Nie po raz pierwszy wyniki prac naukowych Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego zostaną wykorzystane dla poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy w przedsiębiorstwach. Tym razem opracowana w Instytucie odzież ochronna z funkcją aktywnego chłodzenia trafi do testowania przez pracowników KGHM Polska Miedź S.A. […]

- Materiał prasowy

- Film reklamowy dot. odzieży ochronnej z funkcją aktywnego chłodzenia