Konferencje i seminaria

Wykaz
Opis

Konferencja pt. Wybrane zagrożenia w pracy nauczyciela
5 listopada 2014 r., Radom

 

Konferencja pt. Wybrane zagrożenia w pracy nauczyciela odbyła się w dniu 5 listopada br. w Radomiu w ramach kampanii informacyjnej Stres w pracy? Nie, dziękuję!, koordynowanej w Polsce przez CIOP-PIB w imieniu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy. Organizatorem przedsięwzięcia był Instytut wraz  z członkiem Sieci Ekspertów ds. BHP certyfikowanych przez CIOP-PIB, Panem Stanisławem Wolaninem. Patronat nad konferencją objął Prezydent Miasta Radomia – Pan Andrzej Kosztowniak.

 

Odbiorcami i uczestnikami konferencji byli przedstawiciele przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i liceów, szkół zawodowych, burs i poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz przedstawiciele służby bhp z regionu. Na program składały się m.in. wystąpienia dotyczące: zagadnień bezpieczeństwa w placówkach oświatowych, zagrożeń psychospołecznych, takich jak dyskryminacja, mobbing, przemoc, stres w pracy oraz zagrożenia narządów słuchu i głosu, prowadzące do chorób zawodowych nauczycieli. 

 

Program konferencji