Bezpieczeństwo i higiena pracy - opracowania ogólne
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY - OGÓLNIE


Bezpieczeństwo i higiena pracy - Artykuły


Zasady kształtowania warunków pracy według konwencji MOP i dyrektyw WE. Cz. 1.
"Rynek Chemiczny" nr 9/2001

Prof. dr hab. med. DANUTA KORADECKA


Zasady kształtowania warunków pracy według konwencji MOP i dyrektyw WE. Cz. 2.
"Rynek Chemiczny" nr 10/2001

Prof. dr hab. med. DANUTA KORADECKA


Occupational safety and health in Poland
"Journal of Safety Research" 2/2001, vol. 32

Prof. dr hab. med. DANUTA KORADECKA
dr inż. HELENA DRYZEK