Logotypy patronów kampanii

O KAMPANII

Informacje ogólne

Europejska Kampania 2020-2022 dotyczy zapobiegania zaburzeniom układu mięśniowo-szkieletowego w środowisku pracy.

WYDARZENIA

Działania Kampanii

Polska edycja Kampanii dostarcza informacji i narzędzi wspierających zarządza-nie problemem zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego związanych z pracą.

KONKURS

Europejski Konkurs Dobrych Praktyk

Konkurs związany z bieżącą Kampanią ma na celu wyróżnienie przykładów aktywnego zarządzania zagrożeniami związanymi z zaburzeniami układu mięśniowo-szkieletowego w związku z wykonywaną pracą.

Partnerzy

Partnerzy Kampanii

Zapraszamy do współpracy organizacje, przedsiębiorstwa i osoby indywidualne, które chcą się zaangażować w promowanie idei kampanii.

Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy 2022 (24-28.10.22)

"Europejski Tydzień", odbywający się co roku w październiku (43. tydzień kalendarzowy), jest doskonałą okazją do udziału firm i instytucji w kampanii...

Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy 2021 (25-29.10.21)

"Europejski Tydzień", odbywający się co roku w październiku (43. tydzień kalendarzowy), jest doskonałą okazją do udziału firm i instytucji w kampanii...

KONTAKT

Organizatorzy Kampanii w Polsce

Organizatorem polskiej edycji Kampanii jest Krajowy Punkt Centralny EU-OSHA, którego funkcję pełni CIOP-PIB..

 

WARTO ZOBACZYĆ

WYBRANE MATERIAŁY INFORMACYJNE

Materiały nt. wybranych metod zapobiegania zaburzeniom układu mięśniowo-szkieletowego w miejscu pracy