Logotypy patronów kampanii

PARTNERZY

Zapraszamy do grona partnerów kampanii „Dźwigaj z głową” organizacje, instytucje i firmy, które dostrzegają potrzebę promowania zagadnień dot. problemów mięśniowo-szkieletowych i chcą w tym przedsięwzięciu uczestniczyć przez:

 1. nagłaśnianie kampanii i jej przesłania,
 2. udział w wydarzeniach kampanii,
 3. współorganizowanie z nami przedsięwzięć kampanii,
 4. organizowanie własnych wydarzeń.

Korzyści dla partnerów:

 1. udział w europejskim przedsięwzięciu którego celem jest poprawa warunków pracy i zdrowia pracowników
 2. priorytetowy dostęp do materiałów i wydarzeń kampanii
 3. promocja na stronie internetowej i w publikacjach nt. kampanii
 4. możliwość wykorzystania logotypów kampanii w materiałach i na stronach www
 5. możliwość nawiązywania kontaktów i wymiany informacji o dobrych praktykach z innymi uczestnikami kampanii
 6. udział w warsztatach przygotowanych specjalnie dla partnerów
 7. dyplom udziału w kampanii po jej zakończeniu.

Zgłoszenie partnerstwa w kampaniiPARTNERZY KAMPANII


Centrum Szkolenia Kontra Beata Kaczmarek

Centrum Unijnych Projektów Transportowych

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości z Łodzi

Główny Urząd Statystyczny

ITURRI Poland Sp. z o.o.

Kimball Electronics Poland Sp. z o.o.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP Oddział w Kaliszu

PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zgierzu (PSSE Zgierz - Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zgierzu - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

PPHU KARAT Agnieszka Greliak

PPHU VISSCHER-CARAVELLE Poland Sp. z o.o. , Grudziądz

RES KUROWSKI Olga Zbiżek

Selena FM S.A.

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu