Logotypy patronów kampanii

WYDARZENIA

Działania Kampanii - 2021

 

XXIV Konferencja Forum Liderów Bezpiecznej Pracy pt. „Nowoczesna ergonomia”,
4 listopada 2021 r. godz. 10.00-15.30 (online)

Program

Więcej informacji o konferencji...

 

 

Webinarium pt. „Choroby układu mięśniowo-szkieletowego. Czynniki ryzyka związane z pracą”
21 września 2021 r., godz. 12.00 – 14.00

W programie m.in.:

  1. Częstość występowania chorób układu mięśniowo-szkieletowego w populacji pracujących
  2. Najważniejsze czynniki ryzyka chorób układu mięśniowo-szkieletowego (przeciążenia, wykonywanie ruchów w nieprawidłowych pozycjach, powtarzalność ruchów)
  3. Możliwości ograniczenia czynników ryzyka – zadania dla pracodawcy, dla służb bhp, dla pracowników
  4. Ocena obciążenia układu ruchu i związanego z tym ryzyka zawodowego
  5. Wykorzystanie ocen obciążenia układu ruchu do modyfikacji stanowisk pracy

Prelegenci:

  1. Prof. dr hab. n. med. Kinga Polańska, epidemiolog z ponad 20-letnim doświadczeniem w zakresie wpływu czynników środowiskowych i zawodowych na zdrowie.
  2. Dr hab. n med. Teresa Makowiec-Dąbrowska, prof. IMP, ekspert z zakresu oceny kosztu fizjologicznego pracy (obciążenia pracą) i skutków zdrowotnych nadmiernych obciążeń, oceny zdolności do pracy oraz wpływu sposobu wykonywania pracy na układ ruchu.
  3. Dr inż. Zbigniew Jóźwiak, ponad 35-letnie doświadczenie w zakresie oceny obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego oraz ergonomii stanowisk pracy w biurach, transporcie ręcznym, służbie zdrowia.

     

Udział bezpłatny po wcześniejszym zgłoszeniu: https://www.frp.lodz.pl/webinarium-choroby-ukladu-miesniowo-szkieletowego/

Organizatorzy:

Regionalny Ośrodek Enterprise Europe Network przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi, ambasador bezpieczeństwa i zdrowia w pracy Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera

 

 

"Praca zdalna: wyzwania dla pracowników i jak sobie z nimi radzić"
Webinar dla osób pracujących zdalnie, działów zarządzania zasobami ludzkimi i specjalistów bhp
21 czerwca 2021 r., godz. 11.00 – 14.00, online

Program

Link do nagrania webinaru

 

   Ergonomiczne miejsce pracy 

   Wirtualny świat - realne problemy z kręgosłupem

   Katalog dobrych praktyk

   Nawyki w pracy zdalnej

   Stres w pracy zdalnej

 

"Pracuję zdalnie, czyli jak?"
Webinar z psychologiem dla osób pracujących zdalnie
9 lipca 2021 r., godz. 10.00-12.00, online

Program

 

Działania Kampanii - 2020

Konferencja online pt. "Kręgosłup na kanapie. Praca zdalna i jej wpływ na zdrowie",
1 grudnia 2020 r.

Program

Link do nagrania z całej konferencji

 

Linki do filmów prezentowanych podczas konferencji:


Aktywna przerwa w pracy ( materiały Krajowej Izby Fizjoterapeutów):
https://fizjoterapiaporusza.pl/aktywna-przerwa-w-pracy

 

Aktywna przerwa w pracy (film rysunkowy CIOP-PIB):
https://www.youtube.com/watch?v=DUfgSVbJEYc&feature=emb_logo


Film motywujący do aktywności fizycznej:
https://youtu.be/d7w-aBnKAhY

 

Blog Motivity. Napędzani ruchem:
Motivity – Nowa Ergonomia - Motivity

 

 

Prezentacje

 

   Praca zdalna = praca siedząca? Wpływ na zdrowie i samopoczucie, konsekwencje krótko i długoterminowe  dr hab. med. Joanna Bugajska, prof. CIOP-PIB

 

   Pracodawca wspierający aktywność fizyczną pracowników
  – Agnieszka Szczygielska

 

  Siada mi nastrój, czyli jak sobie radzić z problemami psychologicznymi
 – Andrzej Najmiec