01 Portal wiedzy o BHP - Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Aktualna oferta edukacyjna

Studia podyplomowe

Aktualna oferta edukacyjna

Celem studiów podyplomowych jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności pozwalające na twórcze realizowanie zadań służby BHP, szczególnie w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, oceny ryzyka zawodowego, rozpoznawania i ograniczania szkodliwego wpływu na zdrowie i życie pracowników
zagrożeń występujących w środowisku pracy oraz ograniczania negatywnego wpływu procesów
produkcyjnych i technologicznych na środowisko naturalne.

Więcej informacji

Szkolenia bhp

Szkolenia problemowe
i specjalistyczne
Szkolenia
okresowe BHP
Szkolenia
na zamówienie
E-Learning
Karty zgłoszenia
na szkolenia
Kontakt