Konkurs fotograficzno-filmowy 2023 pt. „O!ZNAKI PRACY”

 

VII EDYCJA KONKURSU FOTOGRAFICZNO-FILMOWEGO

 

 

 

Serdecznie zapraszamy 8 grudnia 2023 r. o godz. 17.00 na uroczysty finał tegorocznej edycji konkursu fotograficznego i filmowego O!ZNAKI PRACY 2023 "Praca z sercem", który odbędzie się w Warszawie, w Pałacyku Konopackiego ul. Strzelecka 11/13.

 

Program spotkania:
17.00-18.00
Przegląd filmów krótkometrażowych O!ZNAKI PRACY 2023
18.00-20.00
- Ogłoszenie wyników konkursu filmowego O!ZNAKI PRACY 2023 i wręczenie nagród
- Ogłoszenie wyników konkursu fotograficznego O!ZNAKI PRACY 2023 i wręczenie nagród
- Wernisaż wystawy fotografii O!ZNAKI PRACY 2023.

 

Udział w uroczystości jest bezpłatny.Liczba miejsc ograniczona.
Możliwość udziału jedynie dla posiadaczy bezpłatnych wejściówek, które będą rozdawane mailowo po przesłaniu zgłoszenia na adres: agasz@ciop.pl.

 

O konkursie

 

Konkurs O!ZNAKI PRACY jest organizowany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy w ramach działań na rzecz wykorzystywania różnorodnych form artystycznego przekazu w upowszechnianiu problematyki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia człowieka w środowisku pracy i nauki.
Celem konkursu jest inspirowanie dyskusji na temat współczesnych wyzwań związanych z pracą, sondaż wyobrażeń na temat współczesnego rozumienia bezpieczeństwa pracy, budowanie świadomości współczesnych zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa pracy oraz sposobów przeciwdziałania.

Strona konkursu: https://oznakipracy.ciop.pl/aktualnosci

 

Tematyka konkursu 2023

 

„Praca z sercem”

 

"Praca z sercem" to specyficzne podejście do pracy, które łączy wykonywanie obowiązków zawodowych z pasją i autentycznym zaangażowaniem. Pracownicy wykonujący pracę z sercem są zazwyczaj silnie zmotywowani i zaangażowani w to, co robią. Nie traktują swojej pracy wyłącznie jako sposobu na zarabianie pieniędzy, ale widzą ją jako źródło satysfakcji, spełnienia i wkładu w realizację celów organizacji.
Praca z sercem oznacza, że pracownik nie tylko wypełnia obowiązki zawodowe, ale także wkłada dodatkowy wysiłek i troszczy się o jakość swojej pracy. Taka postawa często przekłada się na lepsze wyniki, zarówno dla samego pracownika, jak i dla firmy czy organizacji, dla której pracuje. Ludzie pracujący z sercem są bardziej lojalni wobec swojego pracodawcy, chętniej podejmują wyzwania, i często stanowią cenny kapitał ludzki dla organizacji.
Praca z sercem nie jest tylko wyjątkowym podejściem do wykonywania obowiązków zawodowych, ale także przekonaniem, że praca może być źródłem spełnienia i radości. To ideał, który wiele firm i organizacji stara się promować, aby zbudować bardziej motywujące i inspirujące środowisko pracy.

 

Harmonogram 7. edycji konkursu:

 

  • 1 października 2023 r. – rozpoczęcie rejestracji uczestników konkursu na stronie internetowej konkursu i przesyłania prac na konkurs;
  • 6 listopada 2023 r. – ostateczny termin rejestracji uczestników konkursu na stronie internetowej konkursu i przesyłania prac na konkurs;
  • 8-10 listopada 2023 r. - preselekcja (ocena zgodności prac zgłoszonych na konkurs z regulaminem);
  • 13-20 listopada 2023 r. – I etap oceny prac konkursowych;
  • 21-24 listopada 2023 r. – II etap oceny prac konkursowych;
  • 8 grudnia 2023 (piątek) – uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród (Pałacyk Konopackiego w Warszawie)

Dodatkowe informacje na temat konkursu:

 

Agnieszka Szczygielska
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
tel. 22 623 36 86, e-mail: agasz@ciop.pl

 

Zachęcamy do śledzenia profilu Instagram konkursu


7. edycja konkursu została zorganizowana w ramach VI etapu programu wieloletniego pn. „Rządowy Program Poprawy Bezpieczeństwa i Warunków Pracy”, finansowanego w zakresie zadań służb państwowych ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (zadanie nr 7.ZS.10 pt. „Wsparcie budowania kultury bezpieczeństwa pracy poprzez upowszechnianie wśród pracowników i pracodawców elementów komunikacji wizualnej”). Koordynator Programu: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.