XXIX - „BIOZAGROŻENIA DZISIAJ” (2020)

 

 XXIX edycja konkursu na plakat bezpieczeństwa pracy „BIOZAGROŻENIA DZISIAJ”

 

Regulamin XXIX edycji konkursu

XXIX Competition Rules
Ogólny regulamin konkursu na plakat i oświadczenie

        Organizator konkursu:
  Centralny Instytut Ochrony Pracy
  – Państwowy Instytut Badawczy
    Współorganizatorzy konkursu:

  • Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie,
  • Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi,
  • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie.

    Honorowy Patronat:


Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 Ministerstwo Cyfryzacji

 


 

    Honorowy Partner:

Główny Inspektor Pracy

 

    Sponsor XXIX edycji konkursu na plakat bezpieczeństwa pracy: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

 

Uroczysty FINAŁ KONKURSU

 

 

8 października 2020 r. w siedzibie Instytutu obyło się oficjalne otwarcie pokonkursowej wystawy plakatów nagrodzonych w tej edycji konkursu. Wzięli w nim udział goście z instytucji i urzędów centralnych m.in., Pan Andrzej Kwaliński – Główny Inspektor Pracy, Andrzej Radzikowski - Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, Pani Renata Górna – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej OPZZ, Iwona Skowron – Wicedyrektor Centrum Edukacji Artystycznej w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Aneta Chełminiak - Biuro Branżowo-Konsultacyjne Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" oraz firm współpracujących z Instytutem min. Paweł Mońka - Dyrektor ds. BHP w GAZ-SYSTEM S.A., Mariusz Foremniak – Kierownik Centralnego Działu BHP Poczty Polskiej S.A., Katarzyna Pudlik – Zastępca Dyrektora Biura Bezpieczeństwa  i Higieny Pracy, Ochrony Przeciwpożarowej Poczty Polskiej S.A. a także przedstawiciele środowisk twórczych, wyższych uczelni i szkół podstawowych.

W trakcie uroczystości zaproszeni goście wystąpili z krótkimi przemówieniami a kuratorka konkursu, Agnieszka Szczygielska, odczytała protokół z posiedzenia Jury, następnie wręczono dyplomy laureatom.

 

 

 

 

Zaproszenie 

 

 

LAUREACI  KONKURSU:

 

Nagrody główne:

I nagroda – Eugeniusz Skorwider, godło: 102354,
II nagroda – Przemysław Paliwoda, godło: 522777,
II nagroda – Antonina Jasztal, godło: 123456,

 

Wyróżnienia:

  1. Katarzyna Wojtuń, godło: 968724,
  2. Anna Bielnik, godło: 126783,
  3. Marcin Grabia, godło: 595971,
  4. Karolina Glanowska, godło: 296439,
  5. Karolina Glanowska, godło: 742956

 

   

I  nagroda

Eugeniusz Skorwider

II nagroda

Antonina Jasztal

II nagroda

Przemysław Paliwoda
   

Wyróżnienie

Anna Bielnik

Wyróżnienie

Katarzyna Wojtuń

Wyróżnienie

Karolina Glanowska
     

Wyróżnienie

Karolina Glanowska

Wyróżnienie

Marcin Grabia
 

 

 

KATALOG PLAKATÓW

 

Tematyka konkursu

    W obecnym świecie pojawiły się nowe zagrożenia dla funkcjonowania człowieka. Ze względu na nasilający się proces globalizacji oraz wzrost mobilności społeczeństw początek XXI wieku cechuje wyraźna ewolucja zagrożeń. Począwszy od tych globalnych, jak klęski żywiołowe, poprzez zagrażające porządkowi społecznemu (ataki terrorystyczne), aż po szkodliwe czynniki chemiczne czy biologiczne. Te ostatnie do tej pory łączone przede wszystkim z wąskimi grupami zawodowymi, w ostatnim okresie nabrały nowego, szerszego znaczenia, a występując w środowisku pracy i życia człowieka wywierają szkodliwy wpływ na funkcjonowanie nie tylko pojedynczych osób, a także całych instytucji i państw. Prowadzi to do ogólnych kryzysów zdrowotnych, ale także gospodarczych i ekonomicznych.


    Biologiczne czynniki zagrożenia obejmują nie tylko wirusy, bakterie, grzyby czy pasożyty, ale również związane z nimi substancje o działaniu zapalnym, alergizującym i toksycznym, które w wielu grupach zawodowych są główną przyczyną zachorowań.


    Ważną przestrzenią występowania narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne są także zamknięte pomieszczenia nieprodukcyjne, czyli tak liczne we współczesnym świecie nowoczesne biurowce i domy mieszkalne. Coraz powszechniej stosowana wentylacja mechaniczna czy klimatyzacja mogą być przyczyną występowania w ich instalacjach niebezpiecznych dla zdrowia człowieka zanieczyszczeń powietrza, głównie biologicznych (m. in. roztocza, pleśnie, grzyby, bakterie). W efekcie osoby pracujące w tego typu „chorych budynkach” mogą uskarżać się na: zmęczenie, nudności, bóle i zawroty głowy, obniżenie koncentracji uwagi, a także podrażnienie błon śluzowych oczu, nosa i gardła.


    Do populacji zawodowych, potencjalnie narażonych na działanie szkodliwych czynników biologicznych dotychczas należeli przede wszystkim pracownicy ochrony zdrowia i rolnicy. Doświadczenia początku 2020 roku pokazały jednak, że współczesne zagrożenia biologiczne oddziałują o wiele szerzej odciskając piętno na funkcjonowaniu praktycznie wszystkich grup zawodowych w zglobalizowanym świecie.
Biologiczne szkodliwości zawodowe stanowią więc bardzo ważne, chociaż dotychczas wciąż niedoceniane wyzwanie dla medycyny pracy i zdrowia publicznego. Dlatego też niezbędne jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na zagrożenia wynikające z codziennych, częstych kontaktów z czynnikami biologicznymi oraz koniecznością ochrony przed nimi.

Nagrody:

I nagroda – 5 tys. zł
II nagroda – 3 tys. zł
III nagroda – 2 tys. zł
5 wyróżnień (równorzędnych) – po 1 tys. zł każde

 

Lista plakatów wybranych na wystawę pokonkursową

 

Głosowanie Jury konkursu:

 

Głosowanie Jury odbyło się zdalnie w terminie 6-17 lipca 2020 r. i przebiegało w sposób niejawny. Na konkurs napłynęło 375 projektów plakatów. Znalazły się wśród nich 3 serie zaznaczone przez autorów jako serie, które w sumie obejmują 15 prac. 

 

Jury konkursu:

 

1.   prof. Władysław Pluta – Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie – Przewodniczący Jury

2.   prof. Tomasz Bogusławski – Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

3.   prof. Adam Gedliczka – Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

4.   Renata Górna – Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

5.   prof. dr hab. med. Danuta Koradecka – Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

6.   dr hab. Mieczysław Piróg – Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu

7.   Maciej Kociukiewicz – Główny Inspektorat Sanitarny

8.   Wojciech Myjak – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

9.   Dariusz Głuszkiewicz – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

10. Aneta Chełminiak - NSZZ „Solidarność"

11. Dorota Zając - Państwowa Inspekcja Pracy

12.   prof. Sławomir Iwański – Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi

13. Marta Derlicka – Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

14. prof. dr hab. n. med. Rafał Górny - Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

15. Zdzisław Schubert – kurator senior Galerii Plakatu i Designu Muzeum Narodowego w Poznaniu

16. Elżbieta Cegiełkowska-Koczy – Ministerstwo Cyfryzacji

17. Jolanta Maj - Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

 

W wyniku prac Jury ostatecznie wyłoniono 3 nagrody główne i 5 wyróżnień. Decyzją Przewodniczącego Jury, Profesora W. Pluty, przyznano dwie drugie nagrody ex aequo. 50 projektów plakatów (łącznie z nagrodzonymi i wyróżnionymi) wskazano do zaprezentowania na wystawie pokonkursowej i w katalogu.

 

 

Harmonogram konkursu:

29 kwietnia 2020 r. - ogłoszenie konkursu
22 czerwca 2020 r. – termin składania prac konkursowych
październik 2020 r. – finał konkursu i otwarcie wystawy pokonkursowej

 
Informacje dotyczące konkursu:

kurator konkursu - Agnieszka Szczygielska
e-mail: agnieszka.szczygielska@ciop.pl
tel. 22 623 36 86
 

Plakaty biorące udział w dotychczasowych edycjach konkursu można oglądać śledząc profil na Instagramie.