Produkty
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Inne


Książki - inne

 

PLAKATY 2/POSTERS 2
- pr. zb. pod red. M. Derlickiej, oprac. merytoryczne – M. Derlicka, A. Szczygielska, oprac. graficzne - W. Pluta

Wydawnictwo jest kontynuacją publikacji „Posters”, wydanej w 2008 roku przez CIOP-PIB. Składa się z 2 artykułów dotyczących plakatów bezpieczeństwa pracy (autorstwa Zdzisława Schuberta oraz  Jana Trzupka), 616 reprodukcji  plakatów bezpieczeństwa pracy nagrodzonych, wyróżnionych oraz wybranych na wystawy pokonkursowe z 12 edycji konkursu na plakat bezpieczeństwa pracy zorganizowanych przez CIOP-PIB w latach 2008-2019 w ramach programu wieloletniego pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” oraz indeksu nazwisk autorów plakatów.

Jest to wydawnictwo dot. prewencji wypadkowej adresowane do pracowników, pracodawców i ich stowarzyszeń, młodzieży szkolnej i akademickiej, przedstawicieli przedsiębiorstw, związków zawodowych, służby bhp i inspektorów PIP, a także wszystkich miłośników plakatów bezpieczeństwa pracy.

Cena: 60 zł + 5% VATFormat: 240 x 300
Liczba stron: 240
ISBN: 978-83-7373-036-6
Rok wydania: 2019


Przestarzały jak człowiek
- Radosław Mleczko

Publikacja poświęcona została zagadnieniom związanym z pracą w kontekście przyszłych zmian, które niewątpliwie mogą nastąpić. Autor analizuje ich symptomy dostrzegane w otaczającej go rzeczywistości. Zwraca również uwagę na możliwe kierunki, w których będą mogły zmierzać czekające nas przeobrażenia, a także na ich konsekwencje. Inne podejmowane w publikacji zagadnienia to m.in.: czas cyfrowy, system edukacji, sztuczna inteligencja.

Cena: 40 zł + 5% VAT

Książka jest dostępna w bibliotece CIOP-PIB

Rozdział książki: „Klucz liderów” /CIOPPortalWAR/file/23604/pdf_icon.gifFormat: A5
Liczba stron: 208
ISBN: 978-83-7373-266-7
Rok wydania: 2019


„BEZPIECZNIE OD POCZĄTKU - o bezpieczeństwie, pracy i człowieku, czyli młodzi behapowcy w XXI wieku” (wydanie II)
- Agnieszka Szczygielska

Publikacja stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, jacy są młodzi pracownicy służby bhp w XXI wieku. Składa się z 10 wywiadów z młodymi pracownikami służby bhp, które zostały przeprowadzone w 2017 roku w ramach kampanii społecznej „Bezpiecznie od początku”. Publikacja może być wartościowym źródłem wiedzy o pracy w służbie bhp dla obecnych oraz przyszłych studentów tego kierunku. Będzie także źródłem wiedzy o młodych ludziach dla pracodawców, którzy za chwilę będą zatrudniać głównie najmłodsze pokolenie pracowników. 

 

Cena: 14 zł + 5% VATFormat: A5
Liczba stron: 113
ISBN: 978-83-7373-256-8
Rok wydania: 2018


Co młody pracownik zatrudniony w budownictwie powinien wiedzieć o zdrowiu
- M. Malińska

W publikacji zawarto praktyczne zalecenia dotyczące zasad zdrowego stylu życia adresowane do młodych pracowników zatrudnionych w budownictwie. Przedstawiono szczegółowe wskazówki na temat zdrowego odżywiania się, kontroli masy ciała, podejmowania aktywności fizycznej, unikania spożywania alkoholu, zaprzestania palenia tytoniu oraz regularnego wykonywania badań profilaktycznych.

 

Cena: 8 zł + 5% VATFormat: B5
Liczba stron: 11
ISBN: 978-83-7373-228-5
Rok wydania: 2016


Dać szansę na rynku pracy. Reintegracja zawodowa osób z nabytą niepełnosprawnością ruchową. Dobre praktyki
- K. Pawłowska-Cyprysiak

W publikacji przedstawiono podstawowe zagadnienia dotyczące reintegracji zawodowej osób po nabyciu niepełnosprawności ruchowej oraz jej uwarunkowań, a także przykłady dobrych praktyk składające się z doświadczeń zagranicznych, opracowanych na podstawie analizy literatury, oraz doświadczeń polskich, opracowanych na podstawie wywiadów pogłębionych przeprowadzonych w krajowych zakładach pracy przez CIOP-PIB. Praktyki dotyczą dostosowania miejsca i czasu pracy oraz środowiska społecznego do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także innych rozwiązań umożliwiających reintegrację zawodową tej grupy.

 


Pozycja dostępna w wersji drukowanej w Bibliotece CIOP-PIB i w wersji cyfrowej:

 Format: A5
Liczba stron: 20
ISBN: 978-83-7373-214-8
Rok wydania: 2016


Kształtowanie warunków pracy na stanowiskach sterowania ruchem kolejowym
- J. Radosz, A. Wolska, T. Tokarski, J. Kamińska, J. Zając

W publikacji omówiono czynniki szkodliwe i uciążliwe, które mogą wpływać niekorzystnie na pracę wykonywaną w nastawniach (posterunkach nastawczych): hałas, drgania mechaniczne i oświetlenie elektryczne, oraz ergonomię stanowisk pracy. Przedstawiono wymagania dotyczące każdego z tych czynników oraz omówiono wyniki badań wykonanych w 10 przykładowych nastawniach. Sformułowano również zalecenia do profilaktyki, mające na celu poprawę warunków pracy na stanowiskach sterowania ruchem kolejowym.

 

Cena: 15 zł + 5% VATFormat: A5
Liczba stron: 48
ISBN: 978-83-7373-219-3
Rok wydania: 2016


Zdrowy styl życia – zalecenia dla pracowników starszych
- M. Malińska

W publikacji zawarto informacje na temat zasad zdrowego stylu życia i zachowań prozdrowotnych, w tym szczegółowo ujęte zagadnienia dotyczące takich elementów stylu życia, jak: zalecenia żywieniowe, zalecenia w zakresie aktywności fizycznej, higienicznego trybu życia, wykonywania badań diagnostycznych i samooceny stanu zdrowia. Przedstawiono także wybrane wyniki badań własnych oraz przykłady dobrych praktyk z zakresu działań promujących zdrowy styl życia pracowników starszych.

 


Pozycja dostępna w wersji drukowanej w Bibliotece CIOP-PIB i w wersji cyfrowej:Format: A5
Liczba stron: 36
ISBN: 978-83-7373-234-6
Rok wydania: 2016


PLAKATY/POSTERS
- pr. zb. pod red. M. Derlickiej, oprac. graficzne - W. Pluta

Katalog zawiera plakaty dotyczące bezpieczeństwa i ochrony człowieka w środowisku pracy. Składa się z 3 części i indeksu nazwisk autorów plakatów. Część I obejmuje plakaty przedwojenne (1935-1939) z archiwum CIOP-PIB oraz esej pt.: ”Reklama zdrowego rozsądku. Podróż do źródeł nowoczesnego plakatu bezpieczeństwa pracy.” Część II zawiera plakaty z lat 1949-1986 i wstęp pt.: „Plakat bhp – okres powojenny”, nt. okresu rozkwitu polskiej szkoły plakatu. Część III to ponad 800 plakatów konkursowych z lat 1997-2007, wybranych spośród ok. 3500 prac nadesłanych na 16 edycji konkursu organizowanego w tym okresie przez CIOP-PIB. Katalog zawiera 925 reprodukcji plakatów: 49 archiwalnych przedwojennych, 73 – arch. powojennych (z notami katalogowymi) oraz 803 plakaty konkursowe. Jest to wydawnictwo dot. prewencji wypadkowej adresowane do pracowników, pracodawców i ich stowarzyszeń, młodzieży szkolnej i akademickiej, przedstawicieli przedsiębiorstw, związków zawodowych, służby bhp i inspektorów PIP

Cena: 40 zł + 5% VATFormat: 240 x 300
Liczba stron: 320
ISBN: 978-83-7373-036-6
Rok wydania: 2008