Wykaz
Opis

Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich w kategorii „transfer wyników badań naukowych do praktyki gospodarczej"