Bazy danych i programy

KRECIO

Program “Krecio” służy do samooceny stopnia zmęczenia wzroku oraz warunków
pracy wzrokowej na stanowiskach pracy z komputerem.

Z pomocą programu w dowolnej chwili podczas pracy można:

  • sprawdzić w sposób szacunkowy swoje zmęczenie wzroku (program: Test), a następnie postąpić
    według komentarza / zaleceń Krecia,
  • ocenić warunki pracy wzrokowej, odpowiadając na zawarte w ankiecie pytania (program: Ankieta)
    oraz poprawić te warunki, stosując się do zawartych w programie proponowanych działań,
  • zrelaksować się uruchamiając krótką grę zamieszczoną w programie (program: Gra).

W sprawach związanych z programem prosimy o kontakt:
(+48 022) 623 36 80, 623 36 79, 623 36 81 lub 623 46 25

dr inż. Agnieszką Wolską
tel. (+48 22) 623 46 34, fax (+48 22) 623 36 93
e-mail: agwol@ciop.pl

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Zakład Techniki Bezpieczeństwa
ul. Czerniakowska 16,
00-701 Warszawa

Cena programu KRECIO wynosi 50 zł brutto (zawiera 23% VAT)

Zamówienia, zawierające nazwę i adres odbiorcy, numer NIP oraz imię i nazwisko zamawiającego, prosimy kierować na adres Instytutu lub za pośrednictwem faxu (+4822 623 36 93) bądź poczty elektronicznej (kancelaria@ciop.pl)

Płatne przelewem po otrzymaniu faktury. Przesyłka może być wystawiona na Państwa życzenie za zaliczeniem pocztowym