Prace CIOP-PIB - Obciążenia mięśniowo-szkieletowe

Nadmierne i niewłaściwe obciążenie układu ruchu związane z pracą zawodową jest przyczyną wielu urazów i dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego. Różne stanowiska pracy i wykonywane na tych stanowiskach czynności pracy powodują różne obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego. Dominują dolegliwości takie jak zapalenie stawów, zapalenie pochewek ścięgnistych, zapalenie ścięgien, bóle mięśni, zwyrodnienie stawów kręgosłupa oraz zapalenie nerwów.

Polecane materiały informacyjne z tej dziedziny

Więcej materiałów informacyjnych

Wyniki prac badawczych - Zakład Ergonomii

Zadanie 2.SP.25: Opracowanie wirtualnego asystenta pracy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną

Pracownia Fizjologii i Higieny Pracy
dr Katarzyna Hildt-Ciupińska, mgr Karolina Pawłowska-Cyprysiak

Zadanie 2.SP.26: Określenie potencjału osób niepełnosprawnych oraz możliwości wykorzystania go w przedsiębiorstwie

Pracownia Fizjologii i Higieny Pracy
dr Katarzyna Hildt-Ciupińska, mgr Karolina Pawłowska-Cyprysiak

Więcej wyników prac badawczych

 
0
0
0
0
2
6
3
0