Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Czynniki zagrożeń zawodowych
OBCIĄŻENIA MIĘŚNIOWO-SZKIELETOWE


Pracownia Biomechaniki - Oferta

  • Ergonomiczna ocena stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe (na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe).
  • Analiza ergonomiczna stanowisk pracy z przewagą pracy o charakterze statycznym z uwzględnieniem oceny ryzyka (praca statyczna, monotypowość na stanowiskach pracy).
  • Ocena ergonomiczna pozycji ciała pracowników przyjmowanej podczas pracy oparta na rejestracji goniometrycznej kątów w wybranych stawach i ich analizie.
  • Certyfikacja siedzisk biurowych i siedzisk biurowych rehabilitacyjnych zgodnie z normą PN-EN 1335-1:2004 oraz na podstawie kryteriów dodatkowych.

 
01 Portal wiedzy o BHP - Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy