Prace CIOP-PIB - Stres

Pojęcie stresu należy do kluczowych pojęć współczesnej psychologii. Wielkiej popularności tej problematyki towarzyszy równie duża różnorodność znaczeń przypisywanych temu pojęciu.

Najogólniej klasyfikując, można wyróżnić trzy główne grupy definicji stresu, z których każda akcentuje inny aspekt tego pojęcia, ujmując je jako: bodziec, reakcję, relację między jednostką a otoczeniem.

Polecane materiały informacyjne z tej dziedziny

Więcej materiałów informacyjnych

Wyniki prac badawczych - Zakład Ergonomii

Zadanie I.PB.07: Opracowanie narzędzi do diagnozy sprawności poznawczej pracowników

Pracownia Psychologii i Socjologii Pracy
mgr Sylwia Sumińska, mgr Łukasz Kapica

Zadanie IV.PB.03: Monitoring psychospołecznych warunków pracy, zdolności do pracy i dobrostanu w grupie polskich pracowników

Pracownia Psychologii i Socjologii Pracy
dr hab. Łukasz Baka, prof. Instytutu

Więcej wyników prac badawczych

 
0
0
0
0
2
9
6
2