Czynniki zagrożeń zawodowych
STRES


Pracownia Psychologii i Socjologii Pracy - Oferta

  • pomiar przyczyn i konsekwencji stresu psychospołecznego związanego z pracą,
  • doradztwo w zakresie monitorowania stresu i tworzenia programów zarządzania stresem,
  • ocena poziomu kultury bezpieczeństwa w zakładzie pracy,
  • doradztwo w zakresie metod kształtowania i utrzymywania wysokiej kultury bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie,