Odpowiedzi na pytania prawne
Pytania
Odpowiedzi
Kategoria: Emerytury i renty

Zatrudniam w swojej firmie kilku rencistów na podstawie różnych umów. Czy osiąganie wynagrodzenia z każdego rodzaju pracy zarobkowej wpływa na zawieszenie prawa do świadczeń lub zmniejszenie ich wysokości?

Nie, na zawieszenie prawa do emerytury i renty lub na zmniejszenie wysokości tych świadczeń wpływa wyłącznie przychód osiągnięty z tytułu wykonywania działalności podlegającej obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym. Za działalność tę uważa się: zatrudnienie, służbę lub inną pracę zarobkową, albo prowadzenie pozarolniczej działalności. Oznacza to, że przychód osiągany np. z tytułu wykonywania umowy o dzieło (jeżeli nie jest ona wykonywana na rzecz pracodawcy) lub też przychód uzyskiwany z tytułu wynajmowania pokoju lub mieszkania (jeżeli wynajem nie jest dokonywany w ramach działalności gospodarczej) czy też wygrana w grach losowych - pozostaje bez wpływu na zawieszalność. Podstawa prawna: art. 104 ust. 1 i 2 ustawy emerytalnej.

 

Wiesława Lempska
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
BP1/2020