Symulatory VR w BHP

Wprowadzenie

Technologia rzeczywistości wirtualnej (virtual reality VR) w postaci symulatorów jest często stosowana, jako rozszerzenie prowadzonych szkoleń praktycznych dla operatorów różnych maszyn i urządzeń. Symulatory umożliwiają doskonalenie umiejętności w zakresie użytkowania pojazdów , wózków jezdniowych podnośnikowych , lokomotyw, statków powietrznych, czy też tokarek, automatów lakierniczych oraz dźwignic. Wykorzystanie symulatorów w szkoleniu, nie tylko umożliwia doskonalenie umiejętności przyszłych operatorów, ale pozwala uatrakcyjnić szkolenia, np. poprzez możliwość użytkowania...

Symulatory opracowane w CIOP-PIB

Numeryczna rekonstrukcja przebiegu wypadków przy pracy

Liczba osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy w Polsce utrzymuje się na poziomie 90 tysięcy rocznie. W wielu przypadkach ustalenie przyczyn i przebiegu zdarzenia jest bardzo trudne. Spowodowane może to być różnymi czynnikami np. brakiem świadków zdarzenia lub ich sprzecznymi zeznaniami. Jednym ze sposobów określania przyczyn i przebiegu wypadków jest ich rekonstrukcja z wykorzystaniem symulacji numerycznej.

 
0
0
0
2
0
8
1
2