Kampania społeczna  „Pracuję głosem”

 

„Pracuję głosem”

 

kampania społeczna na rzecz zapobiegania

chorobom narządu głosu wśród pracowników

 

Podstawowy sposób komunikacji międzyludzkiej to komunikacja werbalna za pomocą języka mówionego. Aby móc się komunikować, w pracy i poza nią, potrzebujemy narządu mowy, głosu i słuchu. Głos jest narzędziem pracy, chociaż nie zawsze o tym pamiętamy, i żeby służył nam długo i bezproblemowo, musimy o niego dbać.

 

Kto pracuje głosem i jest narażony na wystąpienie zawodowych chorób narządu głosu? Nauczyciel prowadzący lekcje kilka godzin dziennie; śpiewaczka zawodowa wykorzystująca swój głos, aby dostarczyć rozrywki zgromadzonym słuchaczom; komentator sportowy, którego mowa przechodzi momentami w krzyk z powodu emocji, jakich doświadcza. Swój głos intensywnie wykorzystuje również pracownica infolinii mówiąca przez wiele godzin w zamkniętym, klimatyzowanym pomieszczeniu czy instruktor fitness prowadzący zajęcia aerobowe lub udzielający porad osobom ćwiczącym w siłowni. Głos jest obecnie bardzo mocno eksploatowany jako narzędzie pracy w wielu zawodach, a my, pracownicy – często nawet tego nie zauważamy.

 

Statystyki pokazują, że choroby narządu głosu są jednymi z najczęściej diagnozowanych chorób zawodowych w Polsce. Na 2637 przypadków chorób zawodowych stwierdzonych w Polsce w 2022 r. aż 309 przypadków to przewlekłe choroby narządu głosu, co stanowi 11,7% wszystkich chorób zawodowych i plasuje tę grupę chorób na 3. miejscu w tym niechlubnym rankingu [1]. Ale problemem osób pracujących głosem nie są tylko 3 jednostki chorobowe sklasyfikowane jako przewlekłe zawodowe choroby narządu głosu, czyli guzki głosowe twarde, wtórne zmiany przerostowe fałdów głosowych i niedowład mięśni wewnętrznych krtani z wrzecionowatą niedomykalnością fonacyjną głośni i trwałą dysfonią. Problemem są również m.in.: chrypka, suchość w gardle i krtani, zmęczenie głosowe, okresowy zanik głosu, bezgłos, nawykowe chrząkanie, uczucie przeszkody w gardle czy zmiana barwy lub skali głosu [2]. To oznacza, że skala problemu jest o wiele większa. Nie każdy pracujący głosem wie, co robić, aby dbać o swoje „narzędzie pracy”, a niewiedza skutkuje często zaburzeniami, takimi jak np. te wyżej wymienione.

 

Niedostateczna u wielu pracujących świadomość tego, że należy zadbać o swój głos, i brak wiedzy, jak to zrobić, wpłynęły na zainicjowanie kampanii pn. „Pracuję głosem”. Celem kampanii jest promowanie wśród pracowników wykorzystujących głos w pracy, ale również wśród ich pracodawców, przesłania, że narząd głosu to narzędzie pracy, które bez odpowiedniej profilaktyki przestanie właściwie funkcjonować.

 

Zapraszamy zainteresowanych do włączenia się w kampanię!

 

 

Partnerami strategicznymi kampanii „Pracuję głosem” są:

  • Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi
  • Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
  • Towarzystwo Otolaryngologów, Foniatrów i Audiologów Polskich
  • Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

Kampanię patronatem honorowym objęli:

  • Minister Zdrowia
  • Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

 

 

Patroni medialni:

 

                                      

 

 

Kampania jest realizowana w ramach VI etapu programu wieloletniego pn. „Rządowy Program Poprawy Bezpieczeństwa i Warunków Pracy”, finansowanego w zakresie zadań służb państwowych ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. – 2. etap zadania pt. „Komunikowanie zagadnień bezpieczeństwa pracy w szczególności poprzez informacyjne kampanie społeczne (w tym kampanię Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy), media społecznościowe oraz newsletter, z uwzględnieniem współpracy z instytucjami krajowymi i międzynarodowymi”.

Koordynatorem programu jest Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

 

Koordynator kampanii:

Karolina Kucper

Ośrodek Promocji i Wdrażania CIOP-PIB

Tel. 22 623 37 34, e-mail: karolina.kucper@ciop.pl

 

__________________________


[1] Świątkowska B., Hanke W., Choroby zawodowe w Polsce w 2022 roku, Instytut Medycyny Pracy, Centralny Rejestr Chorób Zawodowych, Łódź 2023., s. 15, https://medycynapracyportal.pl/wp-content/uploads/prawo/choroby_zawodowe/chorobyzawodowe2022_1.pdf , (dostęp: 9.05.2024).

[2] Broszura Zaburzenia głosu o podłożu zawodowym. Jak leczyć i zapobiegać, Instytut Medycyny Pracy, s. 2.
 
0
0
0
0
4
9
0
1
 Aktualności KAMPANII

Infografika pt. „Pracuję głosem”
autor – Karolina Szafran