Nazwa przedsiębiorstwa/zakładu:
Nazwa stanowiska pracy:
Charakterystyka stanowiska pracy:
Stosowane środki ochrony zbiorowej:
Stosowane środki ochrony indywidualnej:
Liczba pracowników na stanowisku:
Data przeprowadzenia oceny:
Zespół oceniający ryzyko zawodowe: