Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych

 

PUBLIKACJE CIOP-PIB wg KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH  CIOP-PIB

 
Publikacje
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
 • Lipowczan A.: Akustyka ciszy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2019, 5(572), s. 6-10
 • Młyński R., Kozłowski E.: Przenoszenie sygnału przez ochronniki słuchu z regulowanym tłumieniem w obecności impulsu akustycznego, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2019, 8(575), s. 21-23
 • Młyński R., Kozłowski E., Morzyński L.: Przekazywanie informacji o zagrożeniu pracownikowi wyposażonemu w indywidualny system ostrzegania za pomocą sygnału drganiowego, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2019, 5(572), s. 21-23
 • Morzyński L.: Idea wykorzystania bezprzewodowej sieci sensorowej i Internetu rzeczy do monitorowania środowiska pracy i ostrzegania pracowników przed zagrożeniami , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2019, 1(568), s. 24-27
 • Szczepański G., Morzyński L., Pleban D.: Mobilne stanowisko do wizualizacji pola akustycznego wokół maszyn, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2019, 5(572), s. 16-20
 • Smagowska B., Pleban D., Sobolewski A., Pawlak A.: Warunki pracy w wybranych pomieszczeniach szpitala – wyniki badań pilotażowych hałasu, oświetlenia i mikroklimatu , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2018, 12(579), s. 17-21
 • Kozłowski E., Młyński R.: Measurement of earmuffs attenuation at high audible frequencies, Archives of Acoustics, 2017, 42(2), s. 249-254
 • Mikulski W., Warmiak I.: Adaptacja akustyczna pomieszczeń biurowych z zastosowaniem dźwiękochłonnych sufitów podwieszanych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2017, 2(545), s. 20-24
 • Pleban D., Radosz J., Smagowska B.: Noise and infrasonic noise at workplaces in a wind farm, Archives of Acoustics, 2017, 42(3), s. 491-498
 • Cempel C.: Nowa metodologia oceny systemów złożonych przy niepełnej, nielicznej i niepewnej informacji – krótki przegląd możliwości wykorzystania teorii szarych systemów, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2016, 5, s. 11-13
 • Cempel C., Tabaszewski M., Ordysiński S.: Allometric scaling and accidents at work, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2016, Vol. 22, 2, s. 173-178
 • Makowski K., Brochocka A., Irzmańska E.: Ocena komfortu użytkowania wybranych modeli środków ochrony indywidulanej z wykorzystaniem techniki 3D, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2016, 9, s. 14-19
 • Mikulski W., Warmiak I.: Identyfikacja dominujących źródeł hałasu na terenie wiertni gazu łupkowego za pomocą map rozkładu poziomu ciśnienia akustycznego, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2016, 3, s. 13-17
 • Smagowska B.: Narażenie na hałas o częstotliwości 10 ÷ 40 kHz na stanowiskach pracy zgrzewarek ultradźwiękowych – techniczne sposoby ograniczenia narażenia, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2016, 2(88), s. 5-13
 • Warmiak I.: Ocena hałasu na wybranych stanowiskach pracy pracowników umysłowych wiertni gazu z łupków, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2016, 5, s. 24-27
 • Zając J., Kowalski P.: Metoda badania materiałów i ustrojów do ochrony przed drganiami mechanicznymi na nowym stanowisku laboratoryjnym CIOP-PIB, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2016, 5, s. 17-19
 • Cempel C.: Wibroakustyczne zagrożenia środowiska, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2015, 11, s. s. 10-12
 • Górski P.: Hałas a słyszalność sygnalizatora pojazdów uprzywilejowanych w ruchu drogowym, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2015, 3(522), s. 8-11
 • Mikulski W., Warmiak I.: Ocena zagrożenia hałasem na wybranych stanowiskach pracy wiertni poszukiwawczo-rozpoznawczej gazu łupkowego, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2015, 8, s. s. 21-23
 • Mikulski W., Warmiak I.: Obiektywne kryteria oceny właściwości akustycznych otwartych pomieszczeń biurowych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2015, 11, s. s. 18-21
 • Morzyńsk L.i: System zdalnego monitorowania parametrów wibroakustycznych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2015, 11, s. s. 13-17
 • Radosz J.: Procedura pomiaru hałasu ultradźwiękowego, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2015, 4(86), s. 169-190
 • Radosz J., Górski P., Młyński R.: Sygnalizacja akustyczna w środowisku pracy osób niepełnosprawnych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2015, 2(521), s. 14-17
 • Smagowska B., Pleban D.: Hałas na stanowisku pracy kierowcy transportu drogowego, Logistyka, 2015, 5, s. s. 1391-1397
 • Górski P.: Model of interactive system for training in the proper use of hearing protection devices, Archives of Acoustics, 2014, 39,1, s. 11-15
 • Górski P.: Nowa metoda aktywnej redukcji hałasu w ochronnikach słuchu, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 8(515), s. 10-14
 • Górski P.: Occupational Exposure to Noise From Authorized Emergency Vehicle Sirens, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2014, vol. 20, 3, s. 515-523
 • Kozłowski E., Młyński R.: Effects of acoustic treatment on music teachers" exposure to sound, Archives of Acoustics, 2014, 39, 2, s. 159-163
 • Kozłowski E., Młyński R., Usowski J., Jurkiewicz D.: Ochronniki słuchu – nowe rozwiązania, Lekarz Wojskowy, 2014, 4, s. 466-471
 • Mikulski W.: Wpływ dźwiękochłonnych sufitów podwieszanych na właściwości akustyczne sal lekcyjnych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 3(510), s. 22-24
 • Mikulski W.: Wpływ zastosowania adaptacji akustycznej na wskaźnik transmisji mowy i czas pogłosu pomieszczenia, Materiały Budowlane, 2014, 8(504) , s. 25-29
 • Młyński R., E. Kozłowski E., Adamczyk J.: Assessment of impulse noise hazard and the use of hearing protector devices in workplaces where forging hammers are used, Archives of Acoustics, 2014, 39,1, s. 73-79
 • Młyński R., Kozłowski E.: Problematyka ochrony słuchu i oceny zagrożenia hałasem wytwarzanym przez broń palną, Logistyka, 2014, 5, s. 1140-1146
 • Młyński R., Kozłowski E.: Ocena ograniczania hałasu impulsowego przez wkładki przeciwhałasowe podczas obróbki metalu, online 2014 http://dx.doi.org/10.13075/mp.5893.2014.019, Medycyna Pracy, 2014, 65(2)
 • Morzyński L.: Zastosowanie modułów XBee do monitorowania narażenia na hałas pracowników użytkujących nauszniki przeciwhałasowe, Przegląd Elektrotechniczny, 2014, 90, 9 , s. 187-190
 • Pleban D.: The Use of a Global Index of Acoustic Assessment for Predicting Noise in Industrial Rooms and Optimizing the Location of Machinery and Workstations, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2014, vol. 20, 4, s. 627-638
 • Pleban D.: Stosowanie globalnego wskaźnika jakości akustycznej maszyn do optymalizacji lokalizacji maszyn i stanowisk pracy ze względu na zagrożenie hałasem, Przegląd Mechaniczny, 2014, 11, s. 43-46
 • Pleban D.: Definition and measure of the sound quality of the machine, Archives of Acoustics, 2014, 39,1, s. 17-23
 • Radosz J.: Uncertainty due to instrumentation for sound pressure level measurement in high frequency range, Noise Control Engineering Journal, 2014, 62, 4, s. 186-195
 • Radosz J.: Wpływ hałasu infradźwiękowego na sprawność psychofizyczną kierowców autobusów miejskich, Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 2014, 11, s. 8-12
 • Smagowska B.: Hałas ultradźwiękowy na wybranych stanowiskach pracy w hucie stali, Hutnik – Wiadomości Hutnicze, , 2014, 81, 6 , s. 397-401
 • Smagowska B., Mikulski W., Jakubowska I.: Materiały przeznaczone do stosowania w ochronach zbiorowych przed hałasem ultradźwiękowym – wyniki badań własnych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 5(511), s. 24-26
 • Zając J.: Badania skuteczności rękawic antywibracyjnych z uwzględnieniem niepewności pomiarów w warunkach laboratoryjnych i terenowych, Pomiary Automatyka Kontrola, 2014, 12, s. 1127-1131
 • Górski P. : Interaktywny system do nauki prawidłowego użytkowania środków ochrony indywidualnej słuchu , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 5 (500) , s. 22-26
 • Górski P., Morzyński L.: Active noise reduction algorithm based on NOTCH filter ang genetic algorithm, Archives of Acoustics, 2013, 38, 2, s. 186-190
 • Kowalski P., Zając J. : Zagrożenie drganiami mechanicznymi użytkowników pojazdów jednośladowych - wyniki badań własnych , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 4 (499) , s. 8-11
 • Lipowczan A. : Aspekty ekonomiczne wykorzystania map akustycznych , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 10 (505) , s. 8-12
 • Mikulski W.: Method of determining the sound absorbing coefficient of materials within the frequency range of 5000-50000 Hz in a test chamber of a volume of about 2 m2, Archives of Acoustics, 2013, 38, 2, s. 177-183
 • Mikulski W.: Wyniki badań wpływu adaptacji akustycznych sal lekcyjnych na jakość komunikacji werbalnej, Medycyna Pracy, 2013, 64(2), s. 207-215
 • Mikulski W. : Schemat postępowania przy projektowaniu adaptacji akustycznej pomieszczeń edukacyjnych , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 3 (498) , s. 20-23
 • Mikulski W., Jakubowska I. : Wyniki badań zmniejszenia natężenia głosu nauczycieli oraz zmniejszenia hałasu tła akustycznego w salach lekcyjnych po wykonaniu adaptacji akustycznej , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 6 (501) , s. 10-12
 • Młyński R., Kozłowski E.: Determining Attenuation of Impulse Noise With an Electrical Equivalent of a Hearing Protection Device, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2013, Vol. 19, 1, s. 127-141
 • Pleban D.: Method of testing of sound absorption properties of materials intended for ultrasonic noise protection, Archives of Acoustics, 2013, 38, 2, s. 191-195
 • Pleban D., Piechowicz J., Kosała K. : The Inversion Method in Measuring Noise Emitted by Machines in Opencast Mines of Rock Material, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2013, Vol. 19, 2, s. 321-331
 • Radosz J.: Global index of the acoustic quality of classrooms., Archives of Acoustics, 2013, 38, 2, s. 159-168
 • Smagowska B.: Ultrasonic noise sources in the work environment, Archives of Acoustics, 2013, 38, 2, s. 169-176
 • Smagowska B.: Objective and subjective study of noise exposure in the frequency range from 10 kHz to 40 kHz, Archives of Acoustics, 2013, 38, 4, s. 559-563
 • Smagowska B., Pawlaczyk-Łuszczyńska M. : Effects of Ultrasonic Noise on the Human Body - A Bibliographic Review, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2013, Vol. 19, 2, s. 195-202
 • Augustyńska D., Kaczmarska A., Mikulski W., Radosz J. : Ocena narażenia na hałas nauczycieli na przykładzie 3 szkół podstawowych w Warszawie , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, 2 (485) , s. 16-19
 • Augustyńska D., Pleban D., Radosz J.: Zagrożenia hałasem na stanowiskach pracy w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej, Medycyna Pracy, 2012, 63, 6, s. 689-700
 • Górski P. : Nowy model dźwiękowego sygnalizatora ostrzegawczego na przejściach dla pieszych , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, 1 (484) , s. 12-15
 • Górski P., Kozupa M.: Variable sound insulation structure with MFC elements, Archives of Acoustics, 2012, 37, 1, s. 115-120
 • Kowalski P., Martynowicz P., Zając J.: Analiza symulacyjna semiaktywnego układu redukcji drgań fotela operatora samojezdnej maszyny roboczej, Przegląd Elektrotechniczny, 2012, 2, s. 157-160
 • Kowalski P., Zając J.: Research on simultaneous impact of hand-arm and whole-body vibration, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2012, 18, 1, s. 59-66
 • Kowalski P.,Zając J. : Możliwości wykorzystania piezolaminatów do badania drgań mechanicznych oddziałujących przez kończyny górne , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, 8 (491) , s. 24-25
 • Krukowicz T., Morzyński L. : Algorytm sterowania aktywnego układu dźwiękochłonno-izolacyjnego z wykorzystaniem sieci neuronowej i algorytmu genetycznego , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, 9 (492) , s. 27-29
 • Młyński R., Żera J., Kozłowski E. : Zagrożenie hałasem impulsowym wytwarzanym w przemyśle oraz podczas strzałów i eksplozji , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, 3 (486) , s. 22-25
 • Radosz J.: Methodology issues of ultrasonic noise exposure assessment, Noise Control Engineering Journal, 2012, 60, 6, s. 645-654
 • Radosz J. : Wpływ właściwości akustycznych sal lekcyjnych na poziom ciśnienia akustycznego mowy nauczycieli, Medycyna Pracy, 2012, 63, 4, s. 409-417
 • Radosz J., Krukowicz T.: Aparatura i metody pomiaru hałasu ultradźwiękowego na stanowiskach pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2012, 4, s. 5-15
 • Radosz J., Mikulski W. : Ocena właściwości akustycznych pomieszczeń pracy nauczycieli na przykładzie wybranych szkół podstawowych , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, 6 (489) , s. 16-19
 • Smagowska B.: Profilaktyka narażenia na hałas ultradźwiękowy w środowisku pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2012, 2, s. 5-11
 • Smagowska B., Mikulski W. : Badania laboratoryjne wpływu hałasu ultradźwiękowego na funkcje poznawcze i sprawność psychomotoryczną człowieka , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, 5 (488) , s. 24-26
 • Smagowska B., Mikulski W., Radosz J. : Ocena hałasu na wybranych stanowiskach pracy call center metodą pomiarów stanowiskowych oraz techniką MIRE , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, 10 (493) , s. 24-27
 • Kowalski P. : Examining the Effectiveness of Anti-Vibration Gloves With a Neural Network, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2011, 17, 3, s. 241-247
 • Kozłowski E., Żera J., Młyński R. : Effect of Musician’s Earplugs on Sound Level and Spectrum During Musical Performances , International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2011, 17, 3, s. 249-254
 • Morzyński L. : Wykorzystanie algorytmów genetycznych do ograniczania zawodowej ekspozycji na hałas , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 10 (481) , s. 9-12
 • Pleban D.: A Global Index of Acoustic Assessment of Machines - Results of Experimental and Simulation Tests , International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2011, 17, 3, s. 277-286
 • Smagowska B. : Hałas na stanowiskach obsługi infolinii - ocena narażenia oraz sposoby ograniczania , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 4 (475) , s. 22-25
 • Smagowska B. : Hałas ultradźwiękowy na stanowiskach pracy maszyn i urządzeń ze sprężonym powietrzem , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 7-8 (478-479) , s. 38-41
 • Wawrzeńczyk-Zdżyłowska A., Zawieska W. M. : Problemy zrównoważonego rozwoju w analizie wibroakustycznej środowiska pracy , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 12 (483) , s. 10-13
 • Augustyńska D., Pleban D. : Walka z hałasem i drganiami , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 5 (464) , s. 6-11
 • Koradecka D., Pośniak M., Widerszal-Bazyl M., Augustyńska D., Radkiewicz P.: A Comparative Study of Objective and Subjective Assessment of Occupational Risk, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2010, 16, 1, s. 3-22
 • Podgórski D. : The Use of Tacit Knowledge in Occupational Safety and Health Management Systems, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2010, 16, 3, s. 283–310
 • Augustyńska D.: Wartości graniczne ekspozycji na infradźwięki - przegląd piśmiennictwa, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2009, 2(60), s. 5-15
 • Augustyńska D., Radosz J.: Hałas w szkołach - przegląd badań, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 9 (456), s. 16-19
 • Augustyńska D., Radosz J.: Hałas w szkołach - wpływ hałasu szkolnego na uczniów i nauczycieli oraz jego profilaktyka, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 10 (457), s. 8-10
 • Górski P.: Możliwości ograniczania hałasu powodowanego przez sygnalizatory dźwiękowe instalowane na przejściach na pieszych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 7-8
 • Górski P. : Możliwości ograniczania hałasu powodowanego przez sygnalizatory dźwiękowe instalowane na przejściach dla pieszych , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 7-8 (454-455) , s. 38-41
 • Górski P., Morzyński L.: Adaptacyjny sygnalizator akustyczny na przejściach dla pieszych, XXXVII Zimowa szkoła zwalczania zagrożeń wibroakustycznych, Gliwice-Korbielów, 2009
 • Kotarbińska E., Kozłowski E. : Measurement of Effective Noise Exposure of Workers Wearing Ear-Muffs, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2009, 15, 2, s. 193-200
 • Mikulski W., Radosz J: The loudspeaker sound source emitting acoustic energy in frequency band from 8 kHz to 50 kHz, INTER-NOISE 2009, Ottawa, 2009
 • Mikulski W., Radosz J.: Metoda określania poziomu mocy akustycznej źródeł hałasu ultradźwiękowego. Określenie kryteriów ustalania minimalnej liczby punktów pomiarowych., LVI Otwarte Seminarium z Akustyki, Goniądz nad Biebrzą, 2009
 • Mikulski W., Radosz J.,: Właściwości akustyczne sal lekcyjnych w szkołach podstawowych, LVI Otwarte Seminarium z Akustyki 2009, Goniądz nad Biebrzą, 2009
 • Młyński R., Kozłowski E., Żera J. : Attenuation of Noise by Motorcycle Safety Helmets, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2009, 15, 3, s. 287-293
 • Górski P.: Redukcja hałasu w środowisku z wykorzystaniem metod aktywnych, (W: XXX Międzynarodowa Konferencja Ekologiczna "HAŁAS A ŚRODOWISKO"), Łódź, 2008
 • Górski P., Morzyński L. : Serwis internetowy wspomagający profilaktykę zagrożeń wibroakustycznych w środowisku pracy , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 7-8 (442-443) , s. 18-22
 • Kaczmarska A., Augustyńska D., Łuczak A. : Hałas infradźwiękowy na stanowiskach pracy wymagających koncentracji uwagi - propozycja kryterium uciążliwości , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 7-8 (442-443) , s. 28-32
 • Morzyński L., Górski P.: Sygnalizator ostrzegawczy w pojazdach uprzywilejowanych zintegrowany z systemem aktywnej redukcji hałasu, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 7-8
 • Smagowska B., Mikulski W. : Hałas ultradźwiękowy na stanowiskach pracy drążarek ultradźwiękowych - ocena ryzyka zawodowego , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 10 (445) , s. 18-22
 • Górski P.: Applications of sensitivity analysis in testing of active noise reduction systems., Noise Control"07, Elbląg, 2007
 • Kaczmarska A., Augustyńska D., Wierzejski A. : Hałas infradźwiękowy na stanowiskach pracy kierowców w warunkach eksperymentalnych , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 7-8 (430) , s. 12-15
 • Kaczmarska A., Łuczak A.: A study of annoyance caused by low-frequency noise during mental work, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2007, 13 (2), s. 117-125
 • Kowalski P. : Drgania i hałas w pojazdach drogowych , 2007, 5 (428) , s. 10-13
 • Mikulski W., Smagowska B. : Metoda oceny ryzyka zawodowego związanego z hałasem ultradźwiękowym , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 3 (426) , s. 13-17
 • Zawieska W. M. : A Power Transformer as a Source of Noise, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2007, 13, 4, s. 381-389
 • Augustyńska D.: XII Międzynarodowa Konferencja Zwalczania Hałasu Noise Control"01 - Kielce, 24-26 września 2001, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2001, 11
 • Augustyńska D., Kaczmarska A., Mikulski W.: Hałas słyszalny, (W: Ocena ryzyka zawodowego, Wyd. II zaktualizowane), CIOP, Warszawa, 2001
 • Engel Z.: Ochrona środowiska przed drganiami i hałasem. Wyd. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2001
 • Engel Z., Czerwiński J.: Mapy akustyczne i monitoring w świetle obowiązujących przepisów, (W: Proceedings of the 12th International Conference on Noise Control), Brak, Kielce, 2001
 • Engel Z., Makarewicz G., Morzyński L., Zawieska W. M.: Metody aktywne redukcji hałasu, CIOP, Warszawa, 2001
 • Engel Z., Piechowicz J.: Index Method of Assessment of the Acoustical Climate in Industrial Rooms, International Journal of Acoustics and Vibration, 2001, 2
 • Engel Z., Pleban D.: Hałas maszyn i urządzeń - źródła, ocena, CIOP, Warszawa, 2001
 • Engel Z., Pleban D., Stryczniewicz L.: Determination of emission sound pressure levels using inversive method, (W: Proceedings of the 12th International Conference on Noise Control), Brak, Kielce, 2001
 • Engel Z., Pleban D., Stryczniewicz L.: Analiza metod wyznaczania poziomu ciśnienia akustycznego emisji, (W: XLVIII Otwarte Semionarium z Akustyki OSA 2001), Brak, Wrocław, 2001
 • Engel Z., Pleban D., Stryczniewicz L.: Inversive method of determination of emission sound pressure levels for the purposes of the acoustic assessment of machines, (W: Proceedings of the 8th International Congress on Sound and Vibration), Brak, Hongkong, 2001
 • Engel Z., Stryczniewicz L.: Vibro-acoustic Modelling of Machines, Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences, 2001, 2
 • Engel Z., Stryczniewicz L., Piechowicz J.: Modelowanie emisji akustycznej w środowisku pracy, CIOP, Warszawa, 2001
 • Engel Z., Stryczniewicz L., Piechowicz J.: Modelowanie emisji akustycznej w środowisku pracy, (W: XLVIII Otwarte Semionarium z Akustyki OSA 2001), Brak, Wrocław, 2001
 • Engel Z., Zawieska W. M., Kowalski P.: Możliwość wskaźnikowej oceny ryzyka ze względu na drgania, (W: Proceedings of the 12th International Conference on Noise Control), Brak, Kielce, 2001
 • Kaczmarska A., Augustyńska D., Engel Z.: Modele wybranych zabezpieczeń przed hałasem niskoczęstotliwościowym i infradźwiękowym, (W: Proceedings of the 12th International Conference on Noise Control), Brak, Kielce, 2001
 • Kaczmarska A., Augustyńska D., Engel Z., Górski P.: Przemysłowe zabezpieczenia przed hałasem infradźwiękowym i niskoczęstotliwościowych, CIOP, Warszawa, 2001
 • Kaczmarska A., Mikulski W., Augustyńska D.: Ograniczanie hałasu urządzeń sieci komputerowej, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2001, 9
 • Lipowczan A., Kompała J.: The utilisation of GIS and GPS systems in creating acoustical databases, (W: Proceedings of the 12th International Conference on Noise Control), Brak, Kielce, 2001
 • Lipowczan A., Rabsztyn T.: Prototypy przyrządów do kontroli słuchu osób narażonych na hałas na stanowiskach pracy w świetle normatywów IEC 60645-1, PN-EN ISO 389-7 i pr PN-EN ISO 26189, (W: Proceedings of the 12th International Conference on Noise Control), Brak, Kielce, 2001
 • Pawlaczyk-Łuszczyńska M., Augustyńska D., Kaczmarska A., Śliwińska-Kowalska M., Kameduła M.: Nowelizacja wartości najwyższych dopuszczalnych natężeń (NDN) hałasu infradźwiękowego ultradźwiękowego w środowisku pracy, Medycyna Pracy, 2001, 3
 • Pawlaczyk-Łuszczyńska M., Augustyńska D., Kaczmarska A., Śliwińska-Kowalska M., Kameduła M.: Dokumentacja NDN dla hałasu infradźwiękowego. Procedura pomiarowa hałasu infradźwiękowego, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2001, 2
 • Pawlaczyk-Łuszczyńska M., Koton J., Augustyńska D.: Hałas ultradźwiękowy - procedura pomiarowa, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2001, 2
 • Pawlaczyk-Łuszczyńska M., Koton J., Śliwińska-Kowalska M., Kameduła M., Augustyńska D.: Hałas ultradźwiękowy - dokumentacja proponowanych wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2001, 2
 • Piechowicz J., Stryczniewicz L., Engel Z.: Ryzyko w halach przemysłowych jako funkcja wskaźników oceny klimatu akustycznego, (W: Proceedings of the 12th International Conference on Noise Control), Brak, Kielce, 2001
 • Podgórski D., Miareczko B., Pleban D.: Ocena zgodności maszyn oraz środków ochrony zbiorowej i indywidualnej z wymaganiami bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia., (W: Seria: Bezpieczeństwo i Ochrona Człowieka w Środowisku Pracy, T.15), CIOP, Warszawa, 2001
 • Rdzanek W., Engel Z., Rdzanek W.: Kompensacja fazowa ciśnienia akustycznego płaskiej płyty pierścieniowej, (W: V Szkoła: Metody aktywne redukcji drgań i hałasu), Brak, Kraków-Krynica, 2001
 • Rdzanek W., Rdzanek W., Engel Z.: Asymptotic formulae for the acoustic power out put of a simply - supported circular plate, Acta Acustica, 2001, 87
 • Sadowski J., Engel Z., Augustyńska D.: Database 2000 on materials, products and structures used for vibrational noise protection, (W: Proceedings of the 12th International Conference on Noise Control), Brak, Kielce, 2001
 • Zawieska W. M., Augustyńska D.: Nowe przepisy i normy związane z ochroną przed hałasem i drganiami, (W: Proceedings of the 12th International Conference on Noise Control), Brak, Kielce, 2001
 • Pawlaczyk-Łuszczyńska M., Kaczmarska A., Augustyńska D., Kameduła M.: Proposal of New Limit Values for Occupational Exposure to Infrasonic Noise in Poland, Journal of Low Frequency Noise, Vibration and Active Control, 2000, 4