Światowy Dzień Bezpieczeństwa
i Ochrony Zdrowia w Pracy

Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych
28 KWIETNIA

 

 

Obchody Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy (28 kwietnia 2023 r.)

 W tym roku wiodącym hasłem Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy, ogłoszonym przez Międzynarodową Organizację Pracy (MOP), jest:

Bezpieczna praca podstawowym prawem
każdego pracownika
 

Umocowaniem tego prawa była decyzja Międzynarodowej Konferencji Pracy (w czerwcu 2022 r.) o włączeniu do zbioru konwencji fundamentalnych MOP dwóch dokumentów poruszających zagadnienia bhp:

  • Konwencji nr 155 - dotyczącej bezpieczeństwa i zdrowia w pracy
  • Konwencji nr 187 - dotyczącej ram promocji zagadnień bezpieczeństwa i zdrowia w pracy.


W ramach obchodów Światowego Dnia Bezpieczeństwa Międzynarodowa Organizacja Pracy kładzie duży nacisk na konieczność przestrzegania, popierania i realizacji obu konwencji przez każde z państw członkowskich MOP.

Więcej o obchodach tego Dnia w 2023 r.

 

 

Geneza obchodów Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy

 

W dniu 28 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy – proklamowany przez Międzynarodową Organizację Pracy (MOP) w 2003 r.

Obchody Dnia odbywają się na poziomie międzynarodowym, krajowym, regionalnym i lokalnym pod co roku wybieranym, specjalnym hasłem. Celem obchodów jest przeciwdziałanie wypadkom i ochrona pracowników przed chorobami zawodowymi poprzez rozpoznawanie istniejących i nowych zagrożeń, tworzenie programów prewencji, upowszechnianie najnowszej wiedzy w dziedzinie bhp oraz promowanie przestrzegania przepisów bhp na wszystkich poziomach w procesie pracy.

28 kwietnia obchodzony jest równolegle związki zawodowe pod nazwą: Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. Obchody związkowe są koordynowane przez Międzynarodową Konfederację Związków Zawodowych (ITUC).

W Polsce obchody 28 kwietnia zostały zainicjowane w 1991 r. przez NSZZ „Solidarność”. Sejm RP, uchwałą z 9 lipca 2003 r., ustanowił przypadający 28 kwietnia Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy.

 

Tematyka Dnia w poprzednich latach

 

2022 r.

Kultura bezpieczeństwa – wspólna sprawa

2021 r.

Przewiduj, przygotuj się i reaguj na kryzysy. POSTAW NA BHP

2020 r.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

chroni i ratuje życia

 

2020 r. (temat poprzedni)

Przemoc i nękanie w świecie pracy

2019 r.

Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy jutra

2018 r.
Młodzi Bezpieczni w Pracy

 

lata wcześniejsze