MATERIAŁY INFORMACYJNE 2017-2019

 

Materiały informacyjne "open access" przygotowane na podstawie wyników uzyskanych w ramach IV etapu programu wieloletniego pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” w latach 2017-2019, finansowanego w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego/Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, oraz w zakresie służb państwowych ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Koordynator programu: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.

 

Materiały udostępnione są w układzie problemowym, wg następujących obszarów tematycznych:

 

  1. Hałas i drgania mechaniczne (wibroakustyka)
  2. Promieniowanie optyczne, zagrożenia mechaniczne (technika bezpieczeństwa), oświetlenie, technika bezpieczeństwa
  3. Zagrożenia chemiczne, pyłowe i biologiczne, poważne awarie przemysłowe
  4. Ergonomia, fizjologia, psychologia i socjologia pracy
  5. Środki ochrony indywidualnej
  6. Elektryczność statyczna
  7. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
  8. Inne