Inne

 

Materiały informacyjne przygotowane na podstawie wyników uzyskanych w ramach IV etapu programu wieloletniego pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”, 2017 - 2019, finansowanego w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego/Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, oraz w zakresie służb państwowych ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Koordynator programu: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.

 

Nanomateriały w środkach smarowych. Zalecenia do oceny i ograniczania ryzyka zawodowego. Materiały informacyjne
Autorzy: dr Lidia Zapór, dr Jolanta Skowroń, dr Katarzyna Miranowicz-Dzierżawska, dr hab. med. Maciej Stępnik, prof. IMP, mgr Zuzanna Sobańska

 

Projekt II.N.11.A. Ocena odpowiedzi prozapalnej w ludzkich komórkach układu oddechowego pod wpływem wybranych nanomateriałów stosowanych w suchych środkach smarnych

Projekt II.N.11.B. Ocena efektów siarczku molibdenu(IV) (MoS2) stosowanego w suchych środkach smarnych na układ oddechowy u szczura po podaniu dotchawiczym w postaci nano-i mikrometryczne

Wielofunkcyjne siedzisko na stanowiska pracy osób niepełnosprawnych. Ulotka

 

Projekt III.N.17 Wielofunkcyjne materiały włókiennicze poprawiające warunki pracy osób niepełnosprawnychProcedura indywidualizacji konstrukcji zaawansowanej odzieży ochronnej dla osób pracujących w środowisku o wysokim stopniu zagrożenia zdrowia i życia. PROGRAM SZKOLENIA   

 

Procedura indywidualizacji konstrukcji zaawansowanej odzieży ochronnej dla osób pracujących w środowisku o wysokim stopniu zagrożenia zdrowia i życia. Materiały informacyjne.
Autorzy: mgr inż. Grażyna Grabowska, mgr inż. Joanna Błaszczyk, mgr inż. Małgorzata Woźniakowska, dr inż. Agnieszka Gutowska

 

Projekt III.N.18 Indywidualizacja konstrukcji zaawansowanej odzieży ochronnej dla osób pracujących w środowisku o wysokim stopniu zagrożenia zdrowia i życia