Elektryczność  statyczna

 

Materiały informacyjne przygotowane na podstawie wyników uzyskanych w ramach IV etapu programu wieloletniego pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”, 2017-2019, finansowanego w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego/Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, oraz w zakresie służb państwowych ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Koordynator programu: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.

 

Zapłon atmosfer wybuchowych wywołany przez niezupełne wyładowania elektrostatyczne. Ocena ryzyka i metody zapobiegania. Materiały informacyjne
Autorzy: dr inż. Szymon Ptak, dr hab. inż. Albert Smalcerz, dr inż. Piotr Ostrowski

 

Projekt III.N.08: Badanie energii i mocy strimerów powstających w czasie niezupełnych wyładowań elektrostatycznych (ESD)