Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy 

 

Materiały informacyjne przygotowane na podstawie wyników uzyskanych w ramach IV etapu programu wieloletniego pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”, 2017 - 2019, finansowanego w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego/Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, oraz w zakresie służb państwowych ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Koordynator programu: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.

 

Model systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w podejściu procesowym. Zastosowanie metody map kognitywnych. Część I. Zasady modelowania zależności, monitorowania i oceny procesów zarządczych w systemie zarządzania bhp oraz zastosowania rozmytej mapy poznawczej do celów symulacji efektów zmian procesów
Autor: dr Anna Skład

 

Model systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w podejściu procesowym. Zastosowanie metody map kognitywnych. Część II. Metoda ustalania liczbowych wartości obiektów i zależności w modelu systemu zarządzania bhp i wykorzystanie modelu do prognozowania
Autor: dr Anna Skład

 

Model systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w podejściu procesowym. Zastosowanie metody map kognitywnych. Część III. Przykłady rozmytych map poznawczych obrazujących zależności pomiędzy wyjściami z procesów zarządczych w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
Autor: dr Anna Skład

 

Projekt IV.N.01 Wspomaganie monitorowania procesów zarządczych w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy z zastosowaniem metody rozmytych map kognitywnych i kluczowych wskaźników efektywnościZaufanie w pracy a bezpieczeństwo. Część I. Związek zaufania społecznego z podejmowaniem zachowań niebezpiecznych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przepisów i zasad BHP. Materiały informacyjne
Autor: dr Szymon Ordysiński

 

Zaufanie w pracy a bezpieczeństwo. Część II. Rekomendacje działań zwiększających zaufanie. Materiały informacyjne
Autor: dr Szymon Ordysiński

 

Projekt IV.N.02: Zaufanie społeczne a zachowania niebezpieczne w miejscu pracy


Ocena potencjału rozwiązań organizacyjnych w zakresie zastosowania zasad resilience engineering w przedsiębiorstwach o dużym lub zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Część I. Materiały informacyjne
Autorzy: dr Małgorzata Pęciłło, dr inż. Magdalena Galwas-Grzeszkiewicz

 

Ocena potencjału rozwiązań organizacyjnych w zakresie zastosowania zasad resilience engineering w przedsiębiorstwach o dużym lub zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Część II. Wytyczne.
Autorzy: dr Małgorzata Pęciłło, dr inż. Magdalena Galwas-Grzeszkiewicz

 

Ocena potencjału rozwiązań organizacyjnych w zakresie zastosowania zasad resilience engineering w przedsiębiorstwach o dużym lub zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Część III. Dobre praktyki
Autorzy: dr Małgorzata Pęciłło, dr inż. Magdalena Galwas-Grzeszkiewicz

 

Projekt IV.N.05: Ocena potencjału rozwiązań organizacyjnych w zakresie za-stosowania zasad resilience engineering w przedsiębiorstwach o dużym lub zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej