Oferta - plakaty

Wprowadzenie

Ochrona zdrowia i życia ludzkiego jest jednym z najważniejszych zadań stawianych sztuce użytkowej, do której należy plakat o tematyce społecznej. Już w dwudziestoleciu międzywojennym w Polsce pojawiły się po raz pierwszy plakaty poświęcone kwestii bezpieczeństwa pracy.

Centralny Instytut Ochrony Pracy od 1997 roku organizuje konkurs na plakat o tematyce związanej z ochroną człowieka w środowisku pracy. Celem konkursu jest uzyskanie oryginalnych projektów plakatów, promujących tematykę BHP we współczesnej formie. Współorganizatorami są Akademie Sztuk Pięknych w Krakowie, Łodzi i Warszawie. W konkursie biorą udział artyści plastycy - członkowie związków twórczych, absolwenci i studenci wyższych uczelni plastycznych w kraju i za granicą. Prace ocenia jury złożone z przedstawicieli środowisk twórczych, nauki, resortów zdrowia i pracy oraz związków zawodowych. Dotychczas zorganizowano 32 edycje konkursu poświęcone zagadnieniom: Stres, Komputer, Ryzyko, Hałas, Chemia, Ergonomia, Rolnictwo, Budownictwo, Szkoła, Transport, Elektryczność, Niepełnosprawni, Biozagrożenia, Stop Hałasowi, Młodzi pracownicy - bezpieczny start, Mniej dźwigaj, Kultura Pracy, Ryzyko, Oświetlenie, Eksploatacja, Aktywni 50 +, Stres XXI wieku i Komputerowy świat, Praca a czas wolny, Bezpieczeństwo przede wszystkim, Bezpiecznie od początku, Biuro, Depresja, Biozagrożenia dzisiaj, Przemysł 4.0., Komunikacja i Budownictwo XXI wieku.

Dostępne edycje