Ergonomia

 

Plakaty dotyczące problematyki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia człowieka w środowisku pracy.

 

Plakat nr 30. Ergonomia pilnie poszukiwana
- Petr Šmalec
  Plakat nr 32. Ergonomia pilnie poszukiwana
- Petr Šmalec
  Plakat nr 33. Technika przyjazna człowiekowi
- Magda Szymeczko, Andrzej Leraczyk
   
Format: B2
Rok wydania: 2000
  Format: B2
Rok wydania: 2000
  Format: B2
Rok wydania: 2000
         
Plakat nr 35. Ergonomia
- Eugeniusz Skorwider
       
       
Format: B2
Rok wydania: 2000
       

 

Plakaty stanowią własność Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego. Prawa autorskie zastrzeżone, wykorzystywanie i kopiowanie zabronione. Bez pisemnej zgody Instytutu plakatów nie wolno reprodukować i przekazywać w żadnej postaci, w tym elektronicznej.

Informacje:
Szczegółowe informacje nt. plakatów oraz ich sprzedaży można uzyskać w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy - Państwowym Instytucie Badawczym
ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa
tel.: (0 22) 623 36 98, fax: 623 36 93, e-mail: kancelaria@ciop.pl  

Informacje o cenach plakatów i możliwościach zakupu - w Cenniku