Kampania społeczna STRES CYFROWY

 

PODSUMOWANIE KAMPANII SPOŁECZNEJ „STRES CYFROWY”

 

W 2021 roku Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy zorganizował informacyjną kampanię społeczną pn. „Stres cyfrowy”.

 

Za cele kampanii przyjęto promowanie zdrowia i dobrego samopoczucia w miejscu pracy, promowanie programów i działań mających na celu poprawę dobrostanu psychofizycznego pracowników poprzez zapewnienie równowagi cyfrowej w czasie pracy i po pracy, podnoszenie świadomości pracowników i pracodawców w zakresie konsekwencji i zagrożeń powstałych w wyniku braku równowagi cyfrowej podczas wykonywania pracy zdalnej oraz podnoszenie świadomości społecznej w zakresie negatywnych skutków stresu wynikającego z braku równowagi cyfrowej oraz o sposobach radzenia sobie z nim. Cele te zostały zrealizowane poprzez szereg działań edukacyjnych, informacyjnych i promocyjnych zrealizowanych bezpośrednio przez Instytut, przez Instytut wraz z partnerami kampanii, samodzielnie przez partnerów kampanii, ale z wykorzystaniem materiałów kampanii (drukowanych lub w wersji elektronicznej, udostępnych na stronie internetowej kampanii).

 

Zgodnie z przyjętymi założeniami działania kampanii społecznej trafiły do pracowników, pracodawców, osób zajmujących się tematyką bezpieczeństwa oraz zdrowia w pracy, przedstawicieli działów HR, CSR, komunikacji wewnętrznej oraz promocji zdrowia w przedsiębiorstwach oraz pracodawców i organizacji ich zrzeszających. Na uwagę zasługuje fakt, że w realizację kampanii włączyło się 9 oficjalnych partnerów kampanii, którzy przygotowali i przeprowadzili 37 własnych działań kampanii wpisujących się w cele i założenia kampanii. W działaniach tych uczestniczyło łącznie ok. 23,4 tys. osób.

 

 

 

Fot. Wystawa plakatów STRES CYFROWY w budynku WAWIZ Politechniki Poznańskiej

 

W ramach kampanii zorganizowano 3 spotkania online dla przedstawicieli przedsiębiorstw i organizacji - 1 konferencję („Stres cyfrowy” – 29.09.2021 r.,) i 2 seminaria („Stres cyfrowy” (1) – 20.10.2021 r. oraz „Stres cyfrowy” (2) – 22.10.2021 r.) dotyczące tematyki kampanii, w których łącznie uczestniczyło ponad 400 osób. Tematyka kampanii była także prezentowana w 4 wystąpieniach podczas krajowych konferencji i seminariów.

Prowadzono szeroko zakrojone działania informacyjne skierowane przede wszystkim do przedstawicieli przedsiębiorstw i organizacji, w których wykorzystano:

  • materiały w wersji drukowanej (2 ulotki i plakat - upowszechnione wśród uczestników działań kampanii w łącznym nakładzie 1,4 tys. egz.)
  • materiały w wersji elektronicznej (łącznie 25 rodzajów, m.in. informacje prasowe, banery elektroniczne, reklamy, filmy - upowszechniane w Internecie, w mediach, w mediach społecznościowych, w przestrzeni publicznej, a także wśród partnerów kampanii)
  • serwis internetowy kampanii www.ciop.pl/strescyfrowy (na koniec listopada 2021 r. serwis składał się z 13 podstron i będzie rozbudowywany w trakcie trwania kampanii). Treści opublikowane na stronie internetowej kampanii trafiły do ponad 3,3 tys. osób
  • profile Instytutu w mediach społecznościowych: Facebook, Youtube oraz Linkedin (łącznie przygotowano 60 tematycznych postów dotyczących tematyki kampanii, które trafiły do ponad 62,5 tys. odbiorców).

 

W realizacji celu kampanii, jakim było podnoszenie świadomości społecznej w zakresie negatywnych skutków stresu wynikającego z braku równowagi cyfrowej oraz o sposobach radzenia sobie z nim, wykorzystano działania medialne - głównie w mediach elektronicznych oraz na nośnikach reklamy zewnętrznej.  

We wrześniu i październiku 2021 r. ukazało się łącznie 17 artykułów, artykułów sponsorowanych, publikacji medialnych i publikacji w wydaniach newslettera oraz reklam prasowych. Ponadto w efekcie współpracy z agencją „eNewsroom” i przygotowania 2 materiałów wideo w mediach ukazało się kolejnych 95 publikacji dotyczących tematyki kampanii. Przeprowadzono także kampanię reklamową w mediach elektronicznych wchodzących w skład grupy WP (abcZdrowie, WP Fitness, WP Parenting, Medycyna24, Nerwica.com) z wykorzystaniem filmu reklamowego kampanii. W październiku przeprowadzono także kampanię outdoorową w Warszawie i w Poznaniu. Film reklamujący kampanię został pokazany na 32 ekranach LED na ulicach Warszawy (4-10 października 2021 r.) oraz na ekranach LCD w 145 poznańskich autobusach i tramwajach (18-24 października 2021 r.). Elementem kampanii outdoorowej na ulicach Warszawy była także wirtualna wystawa plakatów na temat bezpieczeństwa pracy, zwracająca uwagę na przeciążenie pracą przy komputerze oraz zaburzenie równowagi praca-czas wolny.

Działania reklamowe w mediach i w przestrzeni publicznej pozwoliły na dotarcie z przesłaniem kampanii do ponad 3,3 mln odbiorców.

 

Podsumowanie zasięgu kampanii:

  • Szacowana liczba bezpośrednich odbiorców przekazu kampanii społecznej (uczestnicy bezpośredni działań kampanii zrealizowanych przez CIOP-PIB oraz partnerów kampanii)
    – 2,3 tys. osób.
  • Szacowana liczba pośrednich odbiorców przekazu kampanii społecznej (odbiorcy materiałów, działań medialnych, treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych)
    – 3,4 mln osób.

 

Kampania społeczna „Stres cyfrowy” została zorganizowana w ramach V etapu programu wieloletniego pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” dofinansowanego w 2021 r. w zakresie służb państwowych ze środków ministerstwa właściwego ds. pracy. Koordynator programu: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.

 

 
  AKTUALNOŚCI  KAMPANII

 

RELACJE FILMOWE z webinariów poświęconych tematyce prewencji stresu cyfrowego:
1) z dnia 20.10.2021 r.
2) z dnia 22.10.2021 r.

 

Konferencja pt. "STRES CYFROWY"
29 września 2021 r. (relacja filmowa i prezentacje prelegentów)

 

Od września b.r. ruszyła nowa informacyjna kampania społeczna CIOP-PIB pn. „Stres cyfrowy” dotycząca prewencji stresu cyfrowego i zachowania równowagi cyfrowej w pracy i po pracy.

wrzesień – grudzień 2021r.

 

Łukasz Mesjasz - edycja "Przemysł 4.0" 2021