Kampania społeczna STRES CYFROWY

 

Jak wskazują dane GUS obecnie prawie 10% wszystkich pracujących w Polsce stanowią pracownicy zdalni. Wyniki badań Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego wskazują, że jednym z negatywnych aspektów wykonywania pracy zdalnej jest podwyższony poziom stresu, wynikający z braku równowagi cyfrowej w czasie pracy i po pracy, oraz z zacierania się granicy pomiędzy życiem zawodowym a osobistym. Konsekwencją pracy zdalnej jest także stres cyfrowy, oznaczający napięcie odczuwane w wyniku interakcji użytkowania urządzeń i technologii cyfrowych, takich jak np.: smartfony, aplikacje, SMS-y, poczta elektroniczna, czy też media społecznościowe. Czy Wy także odczuwacie to napięcie? Zastanawiacie się jak się przed tym bronić?

 

W 2021 r. przygotowaliśmy i realizujemy kampanię społeczną pn. „Stres cyfrowy”, której celem jest przede wszystkim podniesienie poziomu wiedzy oraz świadomości z zakresu negatywnych skutków stresu wynikającego z braku równowagi cyfrowej oraz o sposobach radzenia sobie z nim.

W październiku (wpisując się w obchody Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego), przygotowaliśmy wiele ciekawych inicjatyw:

 

 

 

 

 

4-10 października 2021 r., Warszawa - kampania outdoorowa skierowana do osób przemierzających ulice stolicy. W centrum Warszawy na 32 ekranach LED emitowany był 30-sekudowy spot, zwracający uwagę na problem stresu cyfrowego i zachęcający do oderwania się od technologii https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/file/93229/kampania-outdoorowa-film.mp4.
    4-10 października 2021 r., Warszawa - na 16 ekranach LED na terenie Dworca Centralnego w Warszawie wirtualna wystawa plakatów na temat bezpieczeństwa pracy, zwracająca uwagę na przeciążenie pracą przy komputerze oraz zaburzenie równowagi praca - czas wolny. https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/file/93232/wystawa-wirtualan-cz3.mp4

 

    20 października 2021 r. (10.00-12.00) i 22 października 2021 r. (10.00-12.00) - bezpłatne webinaria na temat prewencji stresu cyfrowego, które poprowadzi doświadczony trener i coach Danuta Jacoń-Chemielewska

 

    18-24 października 2021 r., Poznań - na ekranach LCD w autobusach i tramwajach Poznania był wyświetlany 30-sekundowy spot zwracający uwagę na problem stresu cyfrowego i zachęcający do zachowania równowagi cyfrowej.  https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/file/93233/AKS-Stres-cyfrowy-30.mp4

 

Zapraszamy do udziału w kampanii!

 
  AKTUALNOŚCI  KAMPANII

 

RELACJE FILMOWE z webinariów poświęconych tematyce prewencji stresu cyfrowego:
1) z dnia 20.10.2021 r.
2) z dnia 22.10.2021 r.

 

Konferencja pt. "STRES CYFROWY"
29 września 2021 r. (relacja filmowa i prezentacje prelegentów)

 

Od września b.r. ruszyła nowa informacyjna kampania społeczna CIOP-PIB pn. „Stres cyfrowy” dotycząca prewencji stresu cyfrowego i zachowania równowagi cyfrowej w pracy i po pracy.

wrzesień – grudzień 2021r.

 

Łukasz Mesjasz - edycja "Przemysł 4.0" 2021