Prace CIOP-PIB - Ergonomia

W dziedzinie ERGONOMII, czyli optymalizacji pracy są podejmowane zagadnienia dotyczące kształtowania warunków pracy zgodnie z psycho-fizycznymi możliwościami człowieka, oddziaływania środowiska materialnego i psychospołecznego na pracowników, a także metod interwencji ergonomicznej.

Prace badawcze Zakładu Ergonomii są prowadzone w dwóch głównych kierunkach...

Polecane materiały informacyjne z tej dziedziny

Więcej materiałów informacyjnych

Wyniki prac badawczych - Zakład Ergonomii

Zadanie nr 3.SP.04: Badanie wpływu dopasowania odzieży na izolacyjność cieplną i opór pary wodnej w układzie odzież - źródło ciepła

Pracownia Obciążeń Termicznych
dr inż. Magdalena Młynarczyk

Projekt nr I.PB.03: Psychospołeczne warunki pracy a zaburzenia depresyjne wśród pracujących Polaków

Pracownia Psychologii i Socjologii Pracy
dr hab. Dorota Żołnierczyk-Zreda

Więcej wyników prac badawczych

 
0
0
0
0
3
4
1
1