Ergonomia
ERGONOMIA

 

 

 

Ergonomia pracy z komputerem – od tabletu do stanowisk z wieloma monitorami
- J. Kamińska, T. Tokarski

Poradnik jest adresowany do osób pracujących z komputerami – zarówno tabletami i notebookami, czyli urządzeniami przenośnymi, jak i na stanowiskach pracy z jednym i wieloma monitorami. Zawarto w nim informacje dotyczące wymagań jakie powinny spełniać ergonomiczne stanowiska pracy oraz zasad korzystania z urządzeń przenośnych. Czytelnik dowie się z lektury między innymi na jakie zagrożenia narażone są osoby pracujące na stałe lub sporadycznie przy monitorach, jakie są zalecenia i wskazówki dotyczące organizacji pracy, jaka jest ergonomiczna pozycja pod czas pracy z komputerem, jak powinno wyglądać stanowisko pracy dopasowane zarówno do wymiarów antropometrycznych pracownika, jak i do wymagań pracy.

 

Pozycja dostępna cyfrowo:Format: A5
Liczba stron: 32
ISBN: 978-83-7373-223-0
Rok wydania: 2019
Tematyka: Ergonomia


Kronika Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego
- Halina Ćwirko

Kronika, napisana w przededniu 35-lecia istnienia PTErg, obejmuje dzieje Towarzystwa, poczynając od okoliczności jego powołania w 1977 r., poprzez kolejne lata, aż do aktualnej – już XI kadencji. Autorka, należąca do grona członków założycieli Towarzystwa i jego długoletnia prezes, ukazała działalność Zarządu Głównego i dokonania oddziałów terenowych, skupiając się na ich merytorycznym wkładzie w rozwój polskiej ergonomii. Cennym uzupełnieniem Kroniki, o dużej wartości historycznej, są załączniki, prezentujące poczet wybitnych ergonomistów polskich.

Nakład wyczerpany – publikacja dostępna w Bibliotece CIOP-PIBFormat: B5
Liczba stron: 224
ISBN: 978-83-7373-106-6
Rok wydania: 2011


PRACA ZMIANOWA A WIEK
- K. Zużewicz, M. Konarska

Zawarte w poradniku wskazówki dotyczą aspektów zdrowotnych starszego wiekiem (powyżej 45. roku życia) pracownika zmianowego, problemów jego zmęczenia oraz kwestii organizacji pracy minimalizującej negatywny wpływ pracy zmianowej i nocnej na samopoczucie oraz zdrowie tego pracownika. Przedstawione zalecenia dotyczące rozwiązań organizacyjnych, opracowane przez fizjologów pracy i organizatorów pracy, służą poprawie bezpieczeństwa pracy i komfortu życia pracowników zmianowych w starszym wieku.Format: 17 x 25 cm - B5
Liczba stron: 43
ISBN: 978-83-7373-047-2
Rok wydania: 2008


Pracownicy starsi – możliwości i uwarunkowania fizyczne
- J. Bugajska

W publikacji przedstawiono najistotniejsze zmiany zachodzące wraz z wiekiem i wpływające na możliwości wykonywania pracy fizycznej przez osoby starsze, charakterystykę biomechanicznych czynników obciążających układ mięśniowo- szkieletowy oraz metody oceny ciężkości pracy fizycznej. W wersji tabelarycznej przedstawiono wyniki pomiarów wydatku energetycznego na współcześnie występujących, fizycznych stanowiskach pracy. Takie zestawienie wartości wydatku energetycznego umożliwi specjalistom bhp w przedsiębiorstwie wyodrębnienie tych czynności zawodowych, które stanowią szczególnie duże obciążenie dla pracownika starszego i które nie powinny być przez niego wykonywane.Format: 17,5 x 25 cm - B5
Liczba stron: 164
ISBN: 978-83-7373-034-2
Rok wydania: 2007


KOMPUTEROWE STANOWISKO PRACY - aspekty zdrowotne i ergonomiczne
- pod redakcją J. Bugajskiej wydanie trzecie zaktualizowane

W monografii omówiono aspekty zdrowotne pracy z komputerami, w tym jako najistotniejsze - obciążenia wzroku i układu mięśniowo-szkieletowego oraz wpływ pracy z komputerami na choroby skóry i przebieg ciąży. Zawarto tu również wytyczne ergonomiczne, dotyczące organizacji stanowisk pracy z komputerami określające cechy właściwego sprzętu oraz organizacji pracy, a także parametry środowiska pracy (oświetlenie, mikroklimat, hałas, pola i promieniowanie elektromagnetyczne). W monografii uwzględniono zmiany w przepisach prawnych i poglądach na czynniki fizyczne występujące na komputerowych stanowiskach pracy. W wytycznych uwzględniono dane z odpowiednich norm polskich oraz normy międzynarodowej ISO 9241 (Ergonomic requirements for office work with visual display terminals).Format: 16,5 x 24 cm - B5
Liczba stron: 148
ISBN: 83-7373-031-1
Rok wydania: 2003


Atlas miar człowieka. Dane do projektowania i oceny ergonomicznej
- A. Gedliczka

Atlas jest zbiorem podstawowych wiadomości z zakresu antropometrii i biomechaniki dla populacji polskiej, niezbędnych w projektowaniu i ergonomicznej ocenie obiektów, a przede wszystkim w projektowaniu i ocenie stanowisk pracy.Format: 29,7 x 21 cm
Liczba stron: 45
ISBN: 83-88703-38-2
Rok wydania: 2001


ERGONOMIA PRACY BIUROWEJ
- M. Konarska

Terminem "praca biurowa" określa się obecnie różnorodne zawody związane z pracą umysłową, w tym pracę przy komputerze. W publikacji w przystępny sposób przedstawiono uciążliwości pracy biurowej, omówiono prawidłową organizację stanowiska pracy, wyposażenie, środki pracy i środowisko pracy, a także właściwą organizację samego procesu pracy.

 

Nakład wyczerpany

Pozycja dostępna w bibliotece CIOP-PIBFormat: 17 x 24 cm - B5
Liczba stron: 32
ISBN: 83-88703-82-X
Rok wydania: 2001
Tematyka: Ergonomia


SPRAWDŹ, CZY TWOJE STANOWISKO PRACY Z KOMPUTEREM JEST ERGONOMICZNE
- M. Konarska, A. Gedliczka

Broszura skierowana do osób, które same chcą ocenić prawidłowość własnego stanowiska pracy. Jej celem jest zachęcenie do zwrócenia uwagi na elementy stanowiska i organizacji pracy decydujące o jakości warunków pracy oraz ułatwienie ich poprawy we własnym zakresie.

Nakład wyczerpany

Pozycja dostępna w bibliotece CIOP-PIBRok wydania: 2001


Metodologiczne problemy projektowania ergonomicznego w budowie maszyn
- J. Słowikowski

W książce zostały omówione różne aspekty ergonomii jako integralnego elementu sztuki inżynierskiej. Publikacja jest przeznaczona dla zawodowych ergonomistów, nauczycieli akademickich i badaczy zajmujących się zagadnieniami konstrukcji maszyn i podstawami projektowania oraz dla wykładowców przedmiotów zawodowych dotyczących konkretnych grup maszyn i obiektów technicznychFormat: 17 x 25 cm - B5
Liczba stron: 190
ISBN: 83-87354-69-4
Rok wydania: 2000