Ośrodki certyfikacji w Instytucie
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Akredytacja Regionalnych Ośrodków BHP

 

CIOP-PIB udzielił akredytacji 16. Regionalnym Ośrodkom BHP, potwierdzając tym samym kompetencje oraz jakość oferowanych przez te podmioty usług. Współpraca z przedstawicielami Sieci Regionalnych Ośrodków BHP to gwarancja skuteczności działań i rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w Polsce.

 

Podstawowe wymagania dla ośrodków szkoleniowo-doradczych  akredytowanych
w ramach Sieci Regionalnych Ośrodków BHP

  1. Udokumentowany status prawny wynikający z zarejestrowania jako jednostka organizacyjna lub osoba fizyczna prowadząca działalność szkoleniową i doradczą w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
  2. Dysponowanie stałą siedzibą w obiekcie przeznaczonym do prowadzenia działalności szkoleniowej i doradczej.
  3. Zatrudnianie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników merytorycznych na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umowy zlecenia.
  4. Co najmniej 3-letnie doświadczenie w działalności szkoleniowej i w świadczeniu usług z obszaru bezpieczeństwa i higieny pracy dla przedsiębiorców.
  5. Posiadanie co najmniej 5 stałych klientów, którzy są obsługiwani w zakresie usług doradczych w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy w pełnym zakresie.
  6. Ubezpieczenie działalności, w szczególności w zakresie świadczenia usług szkoleniowych oraz doradczych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Linki do Regionalnych Ośrodków BHP akredytowanych przez CIOP-PIB