01 Portal wiedzy o BHP - Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Stowarzyszenie absolwentów

Stowarzyszenie absolwentów

Stowarzyszenie zrzesza Absolwentów,
którzy ukończyli Studia Podyplomowe
w zakresie "Bezpieczeństwa i ochrony
człowieka w środowisku pracy"
prowadzone z udziałem CIOP-PIB.

Sprawy
bieżące
Zarząd
stowarzyszenia
Statut stowarzyszenia
absolwentów
Deklaracja przystąpienia
do stowarzyszenia
Historia
Informacja
o płatnościach
Kontakt
Ciekawe i przydatne
linki BHP
Humor spojrzenie
z dystansu na bhp