K O N T A K T

K O N T A K T:STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW
STUDIÓW PODYPLOMOWYCH CIOP-PIB
przy Centralnym Instytucie Ochrony Pracy
Państwowym Instytucie Badawczym
00-701 Warszawa
ul. Czerniakowska 16
================================tel: 0-22-623-37-85;
0-22-623-37-88;
fax: 0-22-623-36-93
e-mail: saspc@ciop.pl
web: http://www.ciop.pl

oraz:

Adam Borysiewicz- PREZES  adamborysiewicz@o2.pl
Marek Gąsiorowski - Vice PREZES  ckps@pro.onet.pl
Anna Kalinkiewicz- Członek Zarządu a.kalinkiewicz@wp.pl
Waldemar Krusiński - Członek Zarządu  ckk-teresin@ckk-teresin.pl
Jacek Kanas - Członek Zarządu  jkanas@poczta.onet.pl
Tadeusz Marciszewski - Członek Zarządu  tadeuszm@cku.torun.pl
Waldemar Gmitrzak - Członek Zarządu  wgmi@wp.pl
Janusz Wdowiarski - Członek Zarządu  jjwdowiarscy@o2.pl
Elżbieta Kobylarz- SEKRETARZ  Ela543@wp.pl
Magdalena Tomaszewska- SKARBNIK  saspc@ciop.pl 
Teresa Karweta - Komisja Rewizyjna  teresakarweta@wp.pl
Ewa Oleszycka- Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej  saspc@ciop.pl


Miejsce spotkań Stowarzyszenia udostępnia nam CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, który znajduje się pod adresem
00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16, z drugiej strony budynku ZUS,
w skrzyżowaniu ulic Czerniakowska i Trasa Siekierkowska.

- z Dworca Centralnego autobus nr:131 lub 119

- z dworca autobusowego Warszawa Zachodnia autobus nr:187

 
 
Centrum Edukacyjne

Centrum
Edukacyjne CIOP-PIB

 

Centrum Edukacyjne CIOP-PIB powstało w 1994 roku jako część struktury organizacyjnej Instytutu utworzonej w celu realizowania zadań statutowych związanych z kształceniem w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

zobacz więcej "