Szczególne rodzaje pracy
TELEPRACA
 
TELEPRACA

Telepraca jest nowym sposobem  organizacji pracy, który rewolucjonizuje dwa zasadnicze aspekty struktury pracy: czas i przestrzeń. Ogromny rozwój i popularyzacja technik komputerowych i telekomunikacyjnych (jako przykład można wymienić popularność Internetu i telefonu komórkowego) stworzyły nowe formy porozumiewania, a tym samym nowe formy pracy "na odległość". W celu określenia "pracy na odległość" w literaturze anglojęzycznej wykorzystuje się dwa terminy bliskoznaczne: telecommuting oraz telework. Pierwszy z nich, częściej wykorzystywany w Stanach Zjednoczonych, został wprowadzony przez Nilles'a na początku lat 70. i jest zlepkiem słów tele+communication+ computing. Słowo telecommuting oznacza okresową pracę poza głównym miejscem pracy. Termin teleworkjest pojęciemszerszym i najczęściej oznacza zastąpienie dojazdów do pracy przez możliwości techniczne urządzeń telekomunikacyjnych i biurowych (np. komputer, telefon, fax).