01 Portal wiedzy o BHP - Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Materiały edukacyjne

"Kultura
bezpieczeństwa"

Kultura Bezpieczeństwa - okładka

Materiały pomocnicze z zakresu kultury bezpieczeństwa dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w formie książek oraz na płytach DVD

Kultura Bezpieczeństwa - płyty

W Centralnym Instytucie Ochrony Pracy Państwowym Instytucie Badawczym opracowano materiały pomocnicze dla nauczycieli pn. „Kultura bezpieczeństwa” do nauczania na wszystkich poziomach edukacji szkolnej. Projekt został zrealizowany w ramach programu wieloletniego „Dostosowanie warunków pracy w Polsce do standardów Unii Europejskiej”

MULTIEDU-BHP

Multimedialny pakiet materiałów szkoleniowych obejmuje całokształt problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy. Jego autorami są krajowi specjaliści z tego zakresu. Jest przeznaczony dla organizatorów szkoleń i wykładowców problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy.

MULTIEDU-BHP

Struktura modułowa pakietu umożliwia łatwe wyodrębnianie z całości materiału tekstów oraz foliogramów odpowiednich dla danej grupy odbiorców.