MULTIEDU-BHP

Multimedialny pakiet materiałów szkoleniowych obejmuje całokształt problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy. Jego autorami są krajowi specjaliści z tego zakresu. Jest przeznaczony dla organizatorów szkoleń i wykładowców problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy.

 
MULTIEDU-BHP


MULTIEDU-BHP - Multimedialne materiały szkoleniowe wspomagające prowadzenie szkoleń BHP


Multimedialny pakiet materiałów szkoleniowych obejmuje całokształt problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy. Jego autorami są krajowi specjaliści z tego zakresu. Jest przeznaczony dla organizatorów szkoleń i wykładowców problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy.

Struktura modułowa pakietu umożliwia łatwe wyodrębnianie z całości materiału tekstów oraz foliogramów odpowiednich dla danej grupy odbiorców. Korzystając z zawartości dysków, wykładowca może tworzyć własne pomoce edukacyjne: skrypty i foliogramy.

 

 
 W skład pakietu wchodzą:

teksty źródłowe podzielone na 20 modułów tematycznych:

 

 • M1 – Prawna ochrona pracy
 • M2 - Psychofizyczna problemy człowieka w środowisku pracy
 • M3 – Ergonomia
 • M4 – Zagrożenia mechaniczne
 • M5 – Pyły w środowisku pracy
 • M6 – Czynniki chemiczne w środowisku pracy
 • M7 – Charakterystyka zagrożeń stwarzanych przez maszyny produkcyjne
 • M8 – Hałas
 • M9 – Drgania mechaniczne
 • M10 – Energia elektryczna i elektryczność statyczna
 • M11 – Zagrożenia elektromagnetyczne
 • M12 – Oświetlenie pomieszczeń i stanowisk pracy
 • M13 – Poważne awarie przemysłowe
 • M14 – Zarządzenie bezpieczeństwem pracy i ergonomią
 • M16 – Środki ochrony indywidualnej
 • M17 – Pierwsza pomoc
 • M18 – Organizacja i metodyka szkoleń oraz popularyzacja bezpieczeństwa pracy
 • M19 – Zagrożenia pożarowej i wybuchowe
 • M20 – Czynniki zagrożeń biologicznych w środowisku pracy

 

ponad 2000 foliogramów, przeznaczonych dla wykładowców, którzy korzystają z pakietu w ramach tradycyjnych form edukacyjnych

 

CENA:

 1. Pełen pakiet 1 komplet (1 CD – 19 modułów) – 1750 zł + 5% VAT
  wraz z kluczem zabezpieczającym - 123 zł + 5% VAT
  plus koszty przesyłki
 2. 1 moduł – 115 zł + 5% VAT
  wraz z kluczem zabezpieczającym
  (jeden niezależnie od liczby zamówionych modułów) - 123 zł + 5% VAT
  plus koszty przesyłki

 

Formularz zamówienia MULTIEDU BHP