Prace CIOP-PIB - Pola elektromagnetyczne

W otoczeniu wszystkich urządzeń elektrycznych i instalacji zasilanych je energią elektryczną występuje pole elektromagnetyczne (pole-EM), a jego oddziaływanie na ludzi i środowisko materialne może powodować niepożądane skutki, określane jako zagrożenia elektromagnetyczne.

Polecane wydawnictwa z tej dziedziny

Więcej wydawnictw

Wyniki prac badawczych - Zakład Zagrożeń Fizycznych

Zadanie: Ocena oddziaływania technologii związanych z emisją pola elektromagnetycznego na środowisko pracy i życia / Centrum Badań i Promocji Bezpieczeństwa Elektromagnetycznego Pracujących i Ludności (EM-Centrum)

Pracownia Zagrożeń Elektromagnetycznych
dr hab. inż. Jolanta Karpowicz

Zadanie: Ocena oddziaływania na człowieka w środowisku pracy i życia emisji elektromagnetycznych, związanych z użytkowaniem pojazdów samochodowych o napędzie elektrycznym lub hybrydowym i wykorzystywanej przez nie infrastruktury technicznej

Pracownia Zagrożeń Elektromagnetycznych
dr hab. inż. Krzysztof Gryz

Więcej wyników prac badawczych

 
0
0
0
0
2
5
6
4