Czynniki zagrożeń zawodowych
POLA ELEKTROMAGNETYCZNE


Pracownia Zagrożeń Elektromagnetycznych - O Pracowni

Profil działalności pracowni
Pracownia Zagrożeń Elektromagnetycznych prowadzi:

    • badania i ocenę zagrożeń elektromagnetycznych,
    • wzorcowanie aparatury do pomiaru pól elektromagnetycznych,
    • badanie i ocenę jonizatorów i elektrostatycznych filtrów powietrza,
    • badania i analizy dotyczące kryteriów oceny oraz metod pomiarów ekspozycji pracowników na pola elektromagnetyczne,
  • działalność edukacyjną (kursy, szkolenia, studia podyplomowe, konsultacje dla służb BHP, pracodawców i pracobiorców, itp.).

Badania wykonywane są w ramach systemu zapewnienia jakości akredytowanego przez PCA.
Zakres akredytacji obejmuje metody pomiarów pól elektrycznych i magnetycznych w środowisku pracy i w środowisku ogólnym.

Kontakt:

Zakład Bioelektromagnetyzmu
dr inż. Jolanta Karpowicz
Kierownik Zakładu
jokar@ciop.pl, tel.: 22 623 46 50

Pracownia Zagrożeń Elektromagnetycznych
dr inż. Krzysztof Gryz
krgry@ciop.pl, tel.: 22 623 46 50
dr inż. Patryk Zradziński
mgr inż. Wiesław Leszko

Laboratorium Elektryczności Statycznej
dr inż. Zygmunt Grabarczyk
zygra@ciop.pl, tel.: 22 623 46 44


fax: 623 36 93