Opis pracowni
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

Ośrodek Oceny i Doskonalenia Kompetencji BHP prowadzi certyfikację osób wpływających w najbardziej znaczący sposób na kształtowanie bezpiecznego środowiska pracy i poziom edukacji w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

System certyfikacji kompetencji osób został wdrożony w Instytucie pod koniec lat 90.

Działalność w tym zakresie obejmuje certyfikację kompetencji:

  • specjalistów bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • wykładowców bezpieczeństwa i higieny pracy.

W celu rozszerzenia bazy edukacyjnej, niezbędnej w procesie certyfikowania kompetencji wymienionych grup specjalistów, Ośrodek prowadzi również uznawanie kompetencji jednostek szkoleniowych prowadzących szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz akredytację Regionalnych Ośrodków BHP.

W ciągu lat działalności w tym zakresie oceniono łącznie kompetencje ok. 2 tys. osób, w tym przyznano ok. 1 tys. certyfikatów kompetencji.

Możliwość korzystania z usług Ośrodka mają wszystkie osoby zainteresowane. Stosowany system certyfikacji zapewnia rzetelne prowadzenie procesu certyfikacji i nadzoru nad używaniem certyfikatów kompetencji przez ich posiadaczy.

 

Kontakt: 

Specjalista ds. Certyfikacji Osób 
dr Martyna Zarzycka 
tel. (+48 22) 623 46 84 
e-mail: mazar@ciop.pl 

Publikacje
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
  • Madej M., Gacek W.: Weryfikacja kompetencji ekspertów oceniających realizację projektów inwestycyjnych i doradczych ZUS, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2019, 6(573), s. 24-25
Oferta
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

 

Obecnie działalność Ośrodka obejmuje certyfikację kompetencji:

 

  • wykładowców problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • specjalistów bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Ponadto Ośrodek prowadzi uznawanie kompetencji jednostek szkoleniowych prowadzących szkolenia związane z zapewnieniem kompetencji wymienionych wyżej grup specjalistów.

 

Ośrodek Oceny i Doskonalenia Kompetencji BHP prowadzi niezależną ocenę kompetencji w zakresie posiadania wiedzy, umiejętności i doświadczenia zawodowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17024:2012 "Ocena zgodności. Ogólne wymagania dotyczące jednostek certyfikujących osoby". 

 
Skład osobowy
 
Maksymalizuj
Minimalizuj