Rynek środków ochrony indywidualnej i zbiorowej 2022

Przedmowa

Szanowni Państwo, oddajemy w Państwa ręce kolejny już raport, będący wynikiem przeprowadzonego badania rynku środków ochrony indywidualnej i zbiorowej. Celem tegorocznego badania, na bazie którego powstał ten materiał, było scharakteryzowanie rynku dostawców środków ochrony kończyn górnych i dolnych, odzieży ochronnej dla spawaczy, a także wybranych środków ochrony zbiorowej – przegród spawalniczych i ekranów akustycznych przeznaczonych do pomieszczeń biurowych.

Badanie rynku wybranych środków ochrony

DOSTAWCY

ODBIORCY

Rynek środków ochrony indywidualnej i zbiorowej
Badania rynku środków ochrony indywidualnej i masek medycznych 2021

Wprowadzenie

Zapraszamy do zapoznania się z raportem prezentującym ogólne wyniki diagnozy oraz prognozy rozwoju rynku producentów/dostawców i odbiorców środków ochrony indywidualnej stosowanych w środowisku pracy do ochrony oczu, twarzy, głowy, słuchu oraz układu oddechowego pracowników, a także masek medycznych. Opracowanie to jest efektem zrealizowanych w 2021 r. przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy prac, których celem było określenie kierunku zmian na rynku środków ochrony indywidualnej.

Więcej informacji

Zobacz także

Relacja filmowa z konferencji pt."Rynek środków ochrony indywidualnej w Polsce", która odbyła się w dniu 29 listopada 2021 r. (online)
(https://youtu.be/SyRf5Vv986M)

 
0
0
0
2
3
5
8
3