Badania rynku środków ochrony indywidualnej i masek medycznych

Wprowadzenie

Zapraszamy do zapoznania się z raportem prezentującym ogólne wyniki diagnozy oraz prognozy rozwoju rynku producentów/dostawców i odbiorców środków ochrony indywidualnej stosowanych w środowisku pracy do ochrony oczu, twarzy, głowy, słuchu oraz układu oddechowego pracowników, a także masek medycznych. Opracowanie to jest efektem zrealizowanych w 2021 r. przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy prac, których celem było określenie kierunku zmian na rynku środków ochrony indywidualnej.

Więcej informacji

Zobacz także

Relacja filmowa z konferencji pt."Rynek środków ochrony indywidualnej w Polsce", która odbyła się w dniu 29 listopada 2021 r. (online)
(https://youtu.be/SyRf5Vv986M)

 
0
0
0
0
5
4
9
3