Relacja filmowa z konferencji pt."Rynek środków ochrony indywidualnej w Polsce", która odbyła się w dniu 29 listopada 2021 r. (online)
(https://youtu.be/SyRf5Vv986M)

 

 

 

Pliki do pobrania:

 

ULOTKA (PL) 

ULOTKA (EN) 

 

RAPORT (PL) 

REPORT (EN) 

 

 

ŚOI informacje i materiały do wykorzystania:

 

Interaktywna Baza Wiedzy o Środkach Ochrony Indywidualnej


 

 

 

 

 
Badania rynku ŚOI

 

 

Dynamiczny rozwój rynku środków ochrony indywidualnej (ŚOI), jaki można było obserwować na przestrzeni ostatnich kilku lat, jak też wzrost świadomości, zarówno wśród pracowników jak i pracodawców, na temat wagi bezpieczeństwa w miejscu pracy, dały impuls do bliższego przyjrzenia się krajowemu rynkowi ŚOI i scharakteryzowania obecnych na nim podmiotów. Z powodu braku kompleksowych badań w tym obszarze na zlecenie Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego przeprowadzone zostało badanie rynku wybranych ŚOI. Z uwagi na istniejący od 2020 r. stan pandemii i zagrożenie wirusem SARS-CoV-2 zakres przeprowadzonego badania uzupełniono o analizę rynku masek medycznych.

 

Na bazie otrzymanych wyników powstała prezentowana w niniejszym serwisie publikacja pt.

 

Raport z badania rynku. Środki ochrony indywidualnej układu oddechowego, oczu, twarzy, głowy i słuchu
oraz maski medyczne
.

 

Zapraszamy do lektury raportu!

 

 

Poniżej prezentujemy ofertę wybranych badań ŚOI oraz masek medycznych,

możliwych do przeprowadzenia w CIOP-PIB

 

 

Badania sprzętu ochrony układu oddechowego

 • ATEST COVID – badania półmasek do użytku prywatnego
 • Badanie eksploatacyjne i rzeczywistego wskaźnika dopasowania sprzętu ochrony układu oddechowego
 • Badania funkcjonowania i mocowania zaworów wydechowych i wdechowych oraz szczelność SOUO
 • Badania odporności na zapalenie i na promieniowanie cieplne
 • Badania ograniczenia pola widzenia (z wykorzystaniem modeli głów)
 • Badania oporów oddychania, pracy oddychania i ciśnienia szczytowego SOUO
 • Badania parametrów fizjologicznych aparatów powietrznych i tlenowych
 • Badania penetracji wobec nanoareozoli i aerozoli drobnodyspersyjnych (skuteczność filtracji)
 • Badania przecieku wewnętrznego wobec aerozoli drobnodyspersyjnych , nanocząstek i SF6
 • Badania sprzętu oczyszczającego wg norm międzynarodowych serii ISO
 • Badania wytrzymałości elementów SOUO
 • Badania zatkania pyłem dolomitowym dla sprzętu SOUO
 • Badanie zawartości dwutlenku węgla w powietrzu wdychanym dla części twarzowych SOUO
 • Dobór sprzętu ochrony układu oddechowego

 

 

Badania środków ochrony oczu i twarzy

 • Badania rozkładu temperatury z wykorzystaniem kamery termowizyjnej
 • Badania przepuszczania i odbicia promieniowania optycznego okien stosowanych w budownictwie (w tym układów aktywnie zmieniających poziom przepuszczania)
 • Badania przepuszczania i odbicia promieniowania optycznego szyb stosowanych w pojazdach mechanicznych

 

 

Akustyka

 • Badania i dobór ochronników słuchu
 • Badania percepcji kierunku docierania sygnałów dźwiękowych i percepcji dźwięków mowy, z uwzględnieniem stosowania ochronników słuchu
 • Identyfikacja źródeł hałasu przemysłowego z zastosowaniem technik obrazowania akustycznego
 • Pomiar hałasu wytwarzanego przez urządzenia informatyczne i telekomunikacyjne
 • Pomiar i ocena hałasu pochodzącego od źródeł umieszczonych bezpośrednio przy uchu
 • Pomiar i ocena hałasu ultradźwiękowego/infradźwiękowego w środowisku pracy
 • Pomiar i ocena hałasu w środowisku pracy- wyznaczenie zawodowej ekspozycji na hałas
 • Pomiar i ocena właściwości akustycznych pomieszczeń, w tym pomieszczeń biurowych typu open space
 • Pomiar parametrów hałasu impulsowego (w tym tłumienia przez ochronniki słuchu)
 • Wizualizacja i ocena promieniowania hałasu przez maszyny i urządzenia w warunkach przemysłowych i laboratoryjnych z zastosowaniem technik obrazowania akustycznego
 • Wyznaczanie poziomów ciśnienia akustycznego emisji źródeł hałasu
 • Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej i poziomów energii akustycznej źródeł hałasu
 • Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej, poziomów ciśnienia akustycznego emisji oraz charakterystyki kierunkowej emisji energii akustycznej źródeł hałasu w zakresie częstotliwości 20 – 40 kHz
 • Wyznaczanie skuteczności ochrony akustycznej obudów dźwiękoizolacyjnych w zakresie częstotliwości 20 – 40 kHz

(oferta badań dotyczy ŚOI wymienionych w raporcie)

 

 

Badania masek medycznych

 • Badanie masek medycznych na zgodność z normą PN-EN-14683+AC:2019 w zakresie skuteczności filtracji szczepów bakterii, czystości mikrobiologicznej i oporów oddychania
 
0
0
0
0
2
3
1
0