Środki ochrony indywidualnej układu oddechowego, oczu, twarzy, głowy  i słuchu
oraz maski medyczne.

Suplement do raportu z badania rynku

 

Publikacja jest uzupełnieniem raportu z badania rynku środków ochrony indywidualnej (ŚOI) układu oddechowego, oczu, twarzy, głowy i słuchu oraz masek medycznych, opracowanego na podstawie badania przeprowadzonego na zlecenie CIOP-PIB w okresie od sierpnia do września 2021 r.

Suplement do raportu zawiera informacje na temat:

 • aktualnej i prognozowanej sytuacji dostawców ŚOI
  i masek medycznych
 • konkurencji na rynku ŚOI i masek medycznych
 • barier wejścia na rynek ŚOI i masek medycznych
 • kluczowych elementów łańcucha dostaw
 • kierunków rozwoju na rynku ŚOI i masek medycznych

Rok wydania – 2021


CENA:
1000zł + 5% VAT

Formularz zamówienia publikacji

 

 

 

Pliki do pobrania:

 

ULOTKA (PL) 

ULOTKA (EN) 

 

RAPORT (PL) 

REPORT (EN) 

 

Zastosowanie ŚOI:

 

Przydatne informacje nt. ŚOI

 

 

Relacja filmowa z konferencji pt."Rynek środków ochrony indywidualnej w Polsce", która odbyła się w dniu 29 listopada 2021 r. (online)

 

 

 
Badania rynku ŚOI

 

 

Dynamiczny rozwój rynku środków ochrony indywidualnej (ŚOI), jaki można było obserwować na przestrzeni ostatnich kilku lat, jak też wzrost świadomości, zarówno wśród pracowników jak i pracodawców, na temat wagi bezpieczeństwa w miejscu pracy, dały impuls do bliższego przyjrzenia się krajowemu rynkowi ŚOI i scharakteryzowania obecnych na nim podmiotów. Z powodu braku kompleksowych badań w tym obszarze na zlecenie Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego przeprowadzone zostało badanie rynku wybranych ŚOI. Z uwagi na istniejący od 2020 r. stan pandemii i zagrożenie wirusem SARS-CoV-2 zakres przeprowadzonego badania uzupełniono o analizę rynku masek medycznych.

 

Na bazie otrzymanych wyników powstała prezentowana w niniejszym serwisie publikacja pt.

 

Raport z badania rynku. Środki ochrony indywidualnej układu oddechowego, oczu, twarzy, głowy i słuchu
oraz maski medyczne
.

 

Zapraszamy do lektury raportu!

 

 

Poniżej prezentujemy ofertę wybranych badań ŚOI oraz masek medycznych,

możliwych do przeprowadzenia w CIOP-PIB

 

 

Badania sprzętu ochrony układu oddechowego

 • ATEST COVID – badania półmasek do użytku prywatnego
 • Badanie eksploatacyjne i rzeczywistego wskaźnika dopasowania sprzętu ochrony układu oddechowego
 • Badania funkcjonowania i mocowania zaworów wydechowych i wdechowych oraz szczelność SOUO
 • Badania odporności na zapalenie i na promieniowanie cieplne
 • Badania ograniczenia pola widzenia (z wykorzystaniem modeli głów)
 • Badania oporów oddychania, pracy oddychania i ciśnienia szczytowego SOUO
 • Badania parametrów fizjologicznych aparatów powietrznych i tlenowych
 • Badania penetracji wobec nanoareozoli i aerozoli drobnodyspersyjnych (skuteczność filtracji)
 • Badania przecieku wewnętrznego wobec aerozoli drobnodyspersyjnych , nanocząstek i SF6
 • Badania sprzętu oczyszczającego wg norm międzynarodowych serii ISO
 • Badania wytrzymałości elementów SOUO
 • Badania zatkania pyłem dolomitowym dla sprzętu SOUO
 • Badanie zawartości dwutlenku węgla w powietrzu wdychanym dla części twarzowych SOUO
 • Dobór sprzętu ochrony układu oddechowego

 

 

Badania środków ochrony oczu i twarzy

 • Badania rozkładu temperatury z wykorzystaniem kamery termowizyjnej
 • Badania przepuszczania i odbicia promieniowania optycznego okien stosowanych w budownictwie (w tym układów aktywnie zmieniających poziom przepuszczania)
 • Badania przepuszczania i odbicia promieniowania optycznego szyb stosowanych w pojazdach mechanicznych

 

 

Akustyka

 • Badania i dobór ochronników słuchu
 • Badania percepcji kierunku docierania sygnałów dźwiękowych i percepcji dźwięków mowy, z uwzględnieniem stosowania ochronników słuchu
 • Identyfikacja źródeł hałasu przemysłowego z zastosowaniem technik obrazowania akustycznego
 • Pomiar hałasu wytwarzanego przez urządzenia informatyczne i telekomunikacyjne
 • Pomiar i ocena hałasu pochodzącego od źródeł umieszczonych bezpośrednio przy uchu
 • Pomiar i ocena hałasu ultradźwiękowego/infradźwiękowego w środowisku pracy
 • Pomiar i ocena hałasu w środowisku pracy- wyznaczenie zawodowej ekspozycji na hałas
 • Pomiar i ocena właściwości akustycznych pomieszczeń, w tym pomieszczeń biurowych typu open space
 • Pomiar parametrów hałasu impulsowego (w tym tłumienia przez ochronniki słuchu)
 • Wizualizacja i ocena promieniowania hałasu przez maszyny i urządzenia w warunkach przemysłowych i laboratoryjnych z zastosowaniem technik obrazowania akustycznego
 • Wyznaczanie poziomów ciśnienia akustycznego emisji źródeł hałasu
 • Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej i poziomów energii akustycznej źródeł hałasu
 • Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej, poziomów ciśnienia akustycznego emisji oraz charakterystyki kierunkowej emisji energii akustycznej źródeł hałasu w zakresie częstotliwości 20 – 40 kHz
 • Wyznaczanie skuteczności ochrony akustycznej obudów dźwiękoizolacyjnych w zakresie częstotliwości 20 – 40 kHz

(oferta badań dotyczy ŚOI wymienionych w raporcie)

 

 

Badania masek medycznych

 • Badanie masek medycznych na zgodność z normą PN-EN-14683+AC:2019 w zakresie skuteczności filtracji szczepów bakterii, czystości mikrobiologicznej i oporów oddychania
 
0
0
0
1
7
3
3
5