Targi, wystawy

Wykaz
Opis

Międzynarodowe Targi Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy A+A 2015
27-30 października 2015, Düsseldorf, Niemcy

 

W dniach 27-30 października br. w Düsseldorfie odbędą się wiodące dla branży bhp Międzynarodowe Targi Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy A+A 2015, które są największym forum wystawienniczym na świecie, na jakim prezentowane są nowe rozwiązania w zakresie m.in. środków ochrony indywidualnej, ergonomii, medycyny pracy, ochrony przeciwpożarowej, przeciwoparzeniowej i przeciwwybuchowej, postępowania z materiałami niebezpiecznymi, ochrony przed hałasem.  

Po Rosji w 2009 r., Polsce w roku 2011, Turcji w 2013, krajem partnerskim tegorocznych targów będzie Korea Południowa.

Stałym elementem programu, obok specjalistycznych targów ze zintegrowanymi parkami tematycznymi, jest towarzyszący wystawie 34. Międzynarodowy Kongres Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, organizowany przez Federalne Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BASI). Kolejnym ważnym dla środowiska przedsięwzięciem jest konferencja Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO), będąca platformą dialogu i wymiany informacji o światowych trendach w prewencji.

CIOP-PIB będzie uczestniczyć w targach jako wystawca, prezentując swoją ofertę dotyczącą usług certyfikacji i oceny zgodności jako jednostka notyfikowana na indywidualnym stoisku nr 10J67 (w pawilonie nr 10).

 

Więcej informacji na stronie:

http://www.aplusa-online.com/