INTERGON

Wprowadzenie

INTERGON – program oceny ryzyka rozwoju dolegliwości mięśniowo-szkieletowych dostarczający rekomendacji do jego redukcji

Program komputerowy INTERGON służy ocenie obciążenia i ryzyka rozwoju dolegliwości mięśniowo-szkieletowych. Na podstawie tej oceny prezentowane są rekomendacje do kierunku zmian jakie powinny być przeprowadzone w odniesieniu do wykonywanej pracy.

Więcej informacji

 
0
0
0
0
5
1
2
8