Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
OI-231-1/2022; 2022-02-14; Konsultacje rynkowe na „Wykonanie oprogramowania portalu Internetowego, współpracującego z bazą danych, obejmującego zintegrowane warstwy zarządzania portalem (w tym portalami podrzędnymi) i strukturami serwisów oraz stron w portalach, nowoczesną warstwę prezentacyjną (wystrój graficzny portali) oraz warstwę zarządzania treściami tekstowo-graficznymi i danymi ustrukturyzowanymi (CMS) wraz z odtworzeniem pełnej funkcjonalności CMS oraz przeniesieniem treści z aktualnie działającego portalu CIOP-PIB oraz funkcjonujących tam aplikacji interaktywnych."

Konsultacje rynkowe na „Wykonanie oprogramowania portalu Internetowego, współpracującego z bazą danych, obejmującego zintegrowane warstwy zarządzania portalem (w tym portalami podrzędnymi) i strukturami serwisów oraz stron w portalach, nowoczesną warstwę prezentacyjną (wystrój graficzny portali) oraz warstwę zarządzania treściami tekstowo-graficznymi i danymi ustrukturyzowanymi (CMS) wraz z odtworzeniem pełnej funkcjonalności CMS oraz przeniesieniem treści z aktualnie działającego portalu CIOP-PIB oraz funkcjonujących tam aplikacji interaktywnych."

Warszawa, dnia 14.02.2022 r.

Nr sprawy: OI-231-1/2022

Nr ogłoszenia:

Regulamin konsultacji rynkowych
Ogłoszenie - Załącznik nr 1
Wzór zgłoszenia - Załącznik nr 2
Wzór oświadczenia - Załącznik nr 3
Opis ogólnych założeń portalu - Załącznik nr 4
Wyjaśnienia
Wyjaśnienia II